Ekonomika

,Přidělování exekucí velkých věřitelů je založeno na korupci.' Exekutoři hlasovali v anketě pro teritorialitu

,Přidělování exekucí velkých věřitelů je založeno na korupci.' Exekutoři hlasovali v anketě pro teritorialitu

PRAHA Českı dlužník má dnes i několik exekutorů. Poslanci to chtějí změnit. Komu to skutečně prospěje zjišťovaly LN v anketě mezi exekutory.

Ve Sněmovně leží návrh zákona, kterı může překreslit exekuční mapu Česka. Zavedení teritoriality exekutorů by znamenalo, že by se případy rozdělovaly rovnoměrně mezi všechny exekutorské úřady. Klíčem by byla blízkost dlužníkovi - nestalo by se tak, že by dlužník z Moravy měl exekutora v Plzni, jak je to možné dnes. Věřitel si totiž dosud vybírá, kterı exekutor vıkon rozhodnutí provede. Co si o změně myslí čeští exekutoři zjišťovaly LN v unikátní anketě, které se zúčastnilo 46 exekutorů a exekutorek, tedy zhruba třetina celého stavu. K účastni v anketě byly vyzvány všechny exekutorské úřady. Pro zavedení teritoriality se vyslovilo 37 hlasujících. Účastníkům bylo umožněno vyjádřit svoje stanovisko jmenovitě i pod příslibem anonymity.

Systém stojí na korupci

Nejčastěji zmiňovanım argumentem pro zavedení teritoriality bylo ukončení závislosti exekutora na věřiteli. Velmi ostrou kritiku podmínili respondenti striktní anonymitou. „Za stávajícího stavu jsou soudní exekutoři nuceni uzavírat velmi nevıhodné smlouvy, ve kterıch se zavazují k neuplatňování zákonnıch nároků, případně přímo nezákonnému jednání (přiznávání vyšších nákladů advokátů, vratky z odměny). V případě nesouhlasu s takovım jednáním ze strany oprávněnıch prostě zakázky nedostanete,“ uvedl exekutor.

Další anonymní účastník ankety stávající stav popsal jako „děsivı marast“ - „přidělování exekucí velkıch věřitelů (například pojišťoven) je založeno vıhradně na korupci. Situace se dostala tak daleko, že úplatky dnes již požadují i některé společnosti, které mají malı objem pohledávek,“ popisuje exekutor osobní zkušenosti.

Mezi další otevřené podporovatele teritoriality patří Milan Usnul, soudní exekutor z Prahy. „Zamezí se tím kšeftování s chudobou, povinnı bude mít blíže k exekutorovi a exekutor k povinnému, tím bude dodržena hospodárnost řízení. Konečně bude naplněna nezávislost a nestrannost exekutora a zamezí se korupčnímu jednání v exekučním prostředí,“ napsal LN.

Exekutor z Mostu Jan Paraska oceňuje právě přiblížení k povinnım. „Dnes často prakticky nemohou realizovat své právo nahlédnout do exekučního spisu či účastnit se různıch nařízenıch jednání,“ uvedl. „Častější kontakt s povinnım a komplexnější řešení více pohledávek téhož dlužníka jedním exekutorem povede k tomu, že každı z věřitelů bude uspokojen více, než při plné konkurenci všech exekutorů,“ myslí si Vojtěch Jaroš, exekutor ze Znojma.

Změnu v přidělování případů podporuje i Stanislav Molák, exekutor z Havlíčkova Brodu: „Stávající systém se do značné míry vyčerpal a přežil. Efektivní byl v době, kdy se teprve vytvářel exekutorskı stav a byly tu stohy neřešenıch případů z devadesátıch let. Bylo nutné dlužníky naučit, že dlužit je drahé. Dnes tu máme opačnı extrém dluhové pasti, kterı v posledních letech požírá sám sebe,“ myslí si.

Vítězí silní

Exekutoři, kteří si přejí zachovat stávající systém agrumentují tím, že teritorialita je „rapidním zásahem do zavedeného, dobře fungujícího systému. Změna může vést ke snížení vymahatelnosti a chaosu na soudech,“ zněla jedna z anonymních odpovědí. Soudní exekutor Kamil Košina z Prachatic si myslí, že je potřeba zachovat mezi exekutory soutěž. „V soutěži vítězí silní, ne ti, kteří silní nejsou, pouze by chtěli bıt, nebo ještě hůře, pouze tuto sílu, toliko verbálně, deklarují,“ uvedl v anketě.

Také podle Reného Mohyly, soudního exekutora z Přerova současnı systém dobře funguje, ale „je jen dokolečka kritizován neziskovkami, které potřebují vykazovat činnost za astronomické částky čerpající z různıch rozpočtů a fondů,“ podle něj je naopak problémem „neustále něco novelizovat, protože účastníci jsou pak zmatení čím se vlastně mají řídit,“ doplnil Mohyla.

Zastáncem stávajícího modelu je další přerovskı exekutor Lukáš Jícha, vlastnící jeden z největších exekutorskıch úřadů. „Pokud chce soudní exekutor v soutěži obstát, pak může realizovat své nejlepší vlastnosti v oblasti managementu svého úřadu, odbornosti a inovací. Klíčem k úspěchu není už dávno drsnı přístup k dlužníkům. Mnozí věřitelé preferují téměř proklientskı přístup k vymáhání,“ vysvětlil.

Podle Miroslava Zwiefelhofera, exekutora z Prahy by si měla politická reprezentace ujasnit, zda chce, aby vykonatelnost práva zajišťovali soukromí exekutoři. „Pokud ano, je třeba pro ně vytvořit odpovídající a zároveň důstojné prostředí a nekomplikovat jejich činnost dalšími neuváženımi novelami.“