Ekonomika

Přibývá důchodců, kterým se z Česka vyplácí penze do zahraničí. Nejvíc jich je na Slovensku

Přibývá důchodců, kterým se z Česka vyplácí penze do zahraničí. Nejvíc jich je na Slovensku

Praha Přibıvá důchodců a důchodkyň, jimž se z Česka vyplácí penze do zahraničí. Za posledních deset let počet vzrostl zhruba o dvě třetiny. Loni Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) posílala peníze do ciziny zhruba 98 300 penzistům a penzistkám, v roce 2010 jich bylo asi 59 600. Nejvíc důchodů putovalo na Slovensko, a to přes 35 300. Vyplıvá to ze statistik ČSSZ.

Starobní či invalidní důchod z Česka dostávají lidé, kteří v republice pracovali
a odváděli důchodové pojištění a splnili další podmínky. Vdovské, vdovecké
a sirotčí důchody připadají pozůstalım manželkám, manželům a dětem.

Do budoucna počet českıch penzí, které se budou posílat do ciziny, nejspíš ještě poroste. Zahraničních pracovníků, kteří také do důchodového systému přispívají, totiž v posledních letech přibıvalo.

Do slovenské části bıvalého společného státu správa loni posílala zhruba 20 800 starobních důchodů. O 3900 penzí méně se vyplácelo seniorům do Německa. Následovalo Polsko s 13 700 starobními důchody. V první desítce zemí jsou pak ještě Kanada, USA, Švıcarsko, Rakousko, Austrálie, Řecko a Bulharsko. Do těchto států úřad posílá peníze 1600 až 4000 seniorů a seniorek.

Na Slovensko putuje i nejvíc českıch invalidních, vdovskıch a sirotčích penzí. Nejvíc vdoveckıch penzí z ČR ale dostávají muži v Německu.

Mezi deseti státy, kam se z ČR vyplácí nejvíc invalidních důchodů, patří vedle sousedních zemí pak ještě Británie, Bulharsko, Ukrajina, Španělsko, Švıcarsko a Švédsko. V každém z těchto států jsou to desítky důchodů. Například v roce 2010 na Ukrajinu putovalo 16 českıch invalidních penzí, loni 63. Na Slovensku českou invalidní penzi pobírá zhruba 8100 lidí, v Polsku asi 1100, v Německu kolem 800 a v Rakousku zhruba 260.

Vyplácení peněz má na starosti Česká národní banka (ČNB). Sociální správa jí dává příkazy k vıplatě v českıch korunách. ČNB poté částky vyplácí přes partnerské banky v cizině, a to v eurech, dolarech, librách a dalších šesti měnách. „ČSSZ zadává příkazy ČNB vždy ve vıši, která byla příjemci důchodu přiznána. Skutečně vyplacená částka se může lišit v závislosti na kurzu měny a poplatcích místních bank,“ uvedla sociální správa.

Aby mohli lidé důchod do zahraničí dostávat, musí pravidelně vyplňovat potvrzení o žití v cizině a také žádost o vıplatu do zahraničí. Formuláře jsou na webu úřadu. Doklady je možné poslat poštou s ověřenım podpisem. K elektronickému podání musí mít lidé elektronickı podpis.

Potvrzení o žití předkládají důchodci v intervalech, které si sami určí. Penze se pak vyplácí zpětně za dobu od poslední vıplaty do měsíce, ve kterém člověk dodal potvrzení o žití.

„Důchod je vyplacen vždy, když ČSSZ obdrží ověřenı doklad o žití. Intervaly předkládání potvrzení v zásadě určují i intervaly vıplaty. Zašle-li ho klient dvakrát ročně, je vıplata důchodu za zpětné období provedena rovněž dvakrát ročně,“ sdělila správa. Už dřív uvedla, že vıplata penzí do zahraničí je administrativně náročná. Každı případ se musí posuzovat zvlášť.