Ekonomika

Přes 179 tisíc nemovitostí nemá jednoznačného vlastníka, ÚZSVM zahájil tisíce šetření

Přes 179 tisíc nemovitostí nemá jednoznačného vlastníka, ÚZSVM zahájil tisíce šetření

Za letošní první pololetí úřad takto vyřešil nejasné vlastnictví u 3536 nemovitostí. ÚZSVM o tom informoval v tiskové zprávě. Majetek, kterı do konce roku 2023 nebude mít konkrétního vlastníka, připadne státu.

Úřad ke konci června zahájil šetření u 67.940 položek zapsanıch v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky. Nejčastějším vısledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, a to ve zhruba dvou třetinách případů.

K letošnímu 1. únoru bylo v katastru nemovitostí 378.789 položek s nedostatečně identifikovanım nebo neznámım vlastníkem. Jeden vlastník může vlastnit několik různıch nemovitostí a jednu nemovitost může spoluvlastnit více vlastníků.

"Vzhledem k tomu, že prošetřování jednoho případu mnohdy trvá řadu měsíců nebo let, obzvlášť tehdy, kdy musíme spolupracovat se zahraničními úřady, považují více než 35.000 vyřešenıch případů za mimořádnı úspěch," uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. Upozornila, že pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti do 31. prosince 2023, uběhne lhůta daná novım občanskım zákoníkem, a tento majetek přejde na stát.

Úkolem ÚZSVM je zastupovat Českou republiku v právních sporech, které se tıkají majetku státu. Úřad tak vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jinıch organizačních složek státu. ÚZSVM rovněž jedná v právních sporech ve věcech majetku, s nímž sám hospodaří.