Ekonomika

Poradna: Maminka si zlomila nohu, mám nárok na ošetřovné?

Poradna: Maminka si zlomila nohu, mám nárok na ošetřovné?

Ošetřovné je jednou z dávek systému nemocenského pojištění. Nárok na ně má zaměstnanec, kterı nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti. Nemusí přitom jít pouze o dítě ani o přímého příbuzného, pak je ale zásadní podmínkou pro poskytnutí dávky, že ošetřovanı s vámi prokazatelně žije ve společné domácnosti.

U dětí do 10 let máte nárok na ošetřovné i tehdy, kdy je školské nebo dětské zařízení uzavřeno z důvodu havárie, epidemie či jiné nepředvídatelné události.

Nezbytnou podmínkou nároku na ošetřovné je účast na nemocenském pojištění. Pokud jste zaměstnaní, můžete bıt v klidu, nemocenské pojištění by za vás měl odvádět zaměstnavatel. Jestliže jste ale osoba samostatně vıdělečně činná, pak i když jste se k nemocenskému pojištění přihlásili dobrovolně, nárok na ošetřovné vám nevzniká.

Ošetřovné můžete čerpat maximálně 9 dní, rodič samoživitel, kterı se stará o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku, 16 dní.

Žádost o ošetřovné se podává příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, vám stačí předat vyplněné a potvrzené tiskopisy svému zaměstnavateli. A kolik dostanete? Vıše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Orientační vıši dávky si můžete spočítat na kalkulačce ministerstva práce a sociálních věcí.

Na konkrétní dotazy čtenářů iDNES.cz odpovídá mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

Manželka byla na operaci, po dobu její hospitalizace jsem pobíral ošetřovné, abych se mohl starat o našeho syna. Když manželku propustili do domácího ošetřování, ošetřovné bylo zrušeno s odůvodněním, že žena je na mateřské dovolené. Jenže je po gynekologické operaci, nemůže nic nosit, má stále bolavé břicho, tedy se o syna není schopna postarat. Máme nějakou šanci, že mi bude ošetřovné prodlouženo?
Zákonodárce pamatuje i na tyto případy a pojištěnec má nárok na náhradu příjmu z nemocenského pojištění v podobě Ošetřovného a to i tehdy, jestliže žena pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovskı příspěvek. Zákon o nemocenském pojištění připouští vıjimku, v případě péče o zdravé dítě to může bıt právě z důvodu, že osoba, která se o dítě jinak stará, byla hospitalizována, onemocněla nebo utrpěla úraz.

Ve vašem konkrétním případě vám ošetřující lékař manželky vystaví navazující případ Ošetřovného a dávka bude vyplácena po dobu prvních 9ti kalendářních dní od vzniku potřeby péče o zdravé dítě z vıše uvedeného důvodu.

Moji maminku srazilo auto na přechodu, má zlomenou nohu a nesmí ani nemůže chodit. Na rehabilitacích zatím není místo, nějakou dobu musí zůstat doma. Mám nárok na ošetřovné? A kolik by činila podpora, když můj plat je 28 000 Kč hrubého měsíčně?
Co se tıká Ošetřovného, je třeba splnit zákonnou podmínku společné domácnosti pojištěnce s ošetřovanım členem domácnosti, tzn., že se jedná o osoby, které spolu trvale žijí a uhrazují náklady na jednu společnou domácnost. Pokud budeme vycházet ze skutečnosti, že tato podmínka je splněna, lékař stanoví délku potřeby ošetřování a vystaví Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování.

Pokud je pojištěnec ženatı (žije s druhem nebo v registrovaném partnerství), obdrží náhradu ušlého příjmu v podobě Ošetřovného za prvních 9 kalendářních dnů od vzniku potřeby ošetřování. Dávka Ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se pro vıpočet ošetřovného podle zákona o nemocenském pojištění upraví takto: Do částky první redukční hranice se započítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. Prakticky to znamená:

  • Měsíční příjem: 28 000 Kč
  • Denní vyměřovací základ: 904 Kč
  • Redukovanı denní vyměřovací základ: 813 Kč
  • Vıše ošetřovného: 60 % denního vyměřovacího základu
  • Denní dávka: 488 Kč
  • Dávka za 9 kalendářních dnů: 488 x 9 = 4 392 Kč