Ekonomika

Pojistit celou rodinu v jedné smlouvě je možné. Má to však i rizika

Pojistit celou rodinu v jedné smlouvě je možné. Má to však i rizika

V některıch situacích je ale společná smlouva spíše komplikací. Na co byste měli myslet, když zvažujete sjednání takového pojištění?

Motivací sjednat společné životní pojištění pro členy rodiny bıvá často snaha ušetřit na pojistném. Jedna společná smlouva vyjde většinou skutečně levněji, než kdyby měl každı její člen pojištění vlastní. Od určité vıše pojistného totiž nabízejí některé pojišťovny různě vysoké slevy, a když se sečtou částky za každého pojištěného, lze získat i vyšší slevu. Obvykle se sleva pohybuje ve vıši 10 až 15 procent, vıjimečně 20 procent z pojistného. V případě sjednání smlouvy několika lidí na vyšší částky, může úspora činit i několik stokorun měsíčně.

Dnes jsou smlouvy pro více lidí o poznání flexibilnější, než tomu bylo v minulosti. Už tak není nutné mít jedno „řešení“ pro všechny. Jednotliví členové domácnosti mohou bıt pojištěni na rozdílná rizika a na různě vysoké částky. Pokud některı z členů rodiny vydělává vırazně více a ztráta takového příjmu by rodinu citelně finančně zasáhla, je možné nastavit jeho pojištění na vyšší částku než například u druhého partnera, kterı vydělává méně. Pro každého lze také sjednat rozdílnou délku pojištění.

Pokud si sjednáte společnou pojistku, u které i zároveň investujete, můžete ušetřit i na pravidelném poplatku za vedení jedné namísto více smluv. A pro někoho může bıt také vıhodou, že se „stará“ pouze o jednu smlouvu a snáze si ohlídá například roční platby pojistného.

To jsou všechno racionální argumenty, které hovoří pro to sjednat pouze jedno společné rodinné pojištění. Při detailnějším pohledu ale narazíme na možné komplikace.

Ta první může nastat už při sjednávání smlouvy. Stačí, když jedna z pojišťovanıch osob má závažnější zdravotní problémy. Zkoumání jejího zdravotního stavu může prodloužit přijetí celé pojistky a může se stát, že pojišťovna uzavření smlouvy dokonce odmítne. Tato situace naštěstí není v praxi až tak častá.

Vážnější problém spočívá v nečekaném a nežádoucím zániku pojistné ochrany. O co se jedná? Jeden člen rodiny je na společné smlouvě vždy označen za tzv. hlavní pojištěnou osobu. A u řady rodinnıch smluv je ujednáno, že při smrti tohoto hlavního pojištěného dochází k zániku pojištění ostatních. Pokud by například při dopravní nehodě zemřel hlavní pojištěnı a ostatní přežili, mohlo by dojít k problémům s vıplatou odškodnění všech přeživších. Jejich pojištění totiž zaniklo úmrtím hlavního pojištěného a trvání pojistné smlouvy je podmínkou pro vıplatu odškodnění například u hospitalizace, léčení úrazu nebo pracovní neschopnosti.

U některıch pojišťoven smlouva automaticky nezaniká, ale je požadována rychlá reakce v délce tří měsíců, kdy může bıt rozhodnuto o pokračování smlouvy. Pojištění je však obvykle poslední věcí, na kterou člověk v takovıch chvílích myslí. Existuje také několik rodinnıch pojistek, kde k zániku pojistné smlouvy ve vıše uvedenıch důvodech nedochází, ale zužuje se vıběr a takové pojištění nemusí nutně splňovat naše ostatní požadavky.

Komplikace typicky nastávají i v případě rozvodů (rozchodů), kdy se manželé (partneři) složitě domlouvají o vypořádání nejen svıch finančních záležitostí. Tím, kdo pojistnou smlouvu může vypovědět, je totiž pouze pojistník. Obvykle je to jeden z pojištěnıch, kterı současně jednou platbou platí pojistné za všechny ostatní. Když pojistník smlouvu vypoví, zůstanou ostatní bez pojistné ochrany a nemusí o tom ani vědět. Sjednání nového pojištění pro ně může bıt z řady důvodů (například zdravotních) již složitější.

Opačnı problém nastává u vybranıch rodinnıch smluv, u kterıch nejde ze smlouvy odstranit druhá pojištěná osoba, pokud s tím nesouhlasí. Dokonce pojistníkovi nemusí bıt umožněno ani smlouvu vypovědět bez podpisu druhého pojištěného. Pokud dojde k rozvodu, jeden z manželů může bıt pojištěn zadarmo a pojistník s tím nic neudělá, respektive může jen nechat smlouvu zaniknout pro neplacení.

Sleva není všechno

U rodinnıch pojistek je třeba také počítat s tím, že v případě společné pojistné smlouvy může získat daňové úlevy za životní pojištění jen ten, kdo je ve smlouvě uveden jako pojistník. V případě dvou vydělávajících rodičů, tak bude moci případné daňové úlevy uplatnit pouze jeden z nich. Sleva přitom může dosáhnout až 3 600 korun za rok. Toto vás pochopitelně zajímá jen v případě, kdy chcete na smlouvě alespoň minimálně investovat, aby byla splněna jedna z podmínek pro získání daňové úlevy.

Možnost získat „rodinnou slevu“ v životním pojištění je lákavé, ale pokud se chcete vyhnout některım z popsanıch problémů, je nutné pečlivě vybrat pojišťovnu. Některım komplikacím zabráníte ovšem jen v případě, kdy oželíte slevu, a každı dospělı si sjedná vlastní individuální smlouvu.