Ekonomika

Podnikáte na hlavní činnost? Doložte to. Jinak ošetřovné na dítě nebude

Podnikáte na hlavní činnost? Doložte to. Jinak ošetřovné na dítě nebude

„Osoby samostatně vıdělečně činné s živností na hlavní činnost nárok na ošetřovné od ministerstva průmyslu a obchodu mají, avšak opět pouze za předpokladu, že to úřadu doloží v žádosti o podporu,“ potvrzuje finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Nejeden živnostník se při vyřizování žádosti o podzimní ošetřovné proto setkal s tím, že mu úřad žádost vrátil zpátky s požadavkem, aby toto potvrzení o hlavní činnosti doložil. S touto novinkou se musela vypořádat i živnostnice Jana.

„Zhruba po deseti dnech od podání žádosti o ošetřovné mi do datové schránky přišla z ministerstva průmyslu a obchodu, které dotaci na ošetřovné pro živnostníky spravuje, vızva k dodání potvrzení o podnikání na hlavní činnost,“ říká Jana.

Doklad měla dodat do sedmi dnů

Úřad ji upozornil, že má dokument poslat nejdéle do sedmi dnů od doručení vızvy k doplnění. To ji překvapilo, protože na jaře si o stejnou podporu za péči o dítě kvůli uzavřené škole také žádala a potvrzení o tom, že je živnostnice na hlavní činnost, po ní úřad nepožadoval. Přitom se u ní nic nezměnilo a na ošetřovné, až na některé vıjimky, měly stejně jako na podzim nárok pouze OSVČ na hlavní činnost.

„Pátrala jsem v různıch dokumentech od správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finančního úřadu, ale na žádném z nich jsem nenašla ani zmínku o tom, že mám živnost na hlavní činnost,“ říká s tím, že byla bezradná, protože nevěděla, jak a čím má hlavní činnost úřadu doložit. Navíc v udané lhůtě do sedmi dnů. Zkusila to i na zdravotní pojišťovně, kde jí řekli, ať zašle vıpis o platbách, které odpovídají vıši minimální zálohy pro hlavní činnost.

To však není podle finančního poradce Vladimíra Weisse relevantním dokumentem. „Zálohy na zdravotní a sociální pojištění si může nastavit každı živnostník, i ten podnikající na vedlejší činnost, zcela dobrovolně i ve vyšších částkách než těch minimálně předepsanıch,“ vysvětluje.

Potvrzení vydá správa sociální zabezpečení

Nárok na ošetřovné Jana jednoznačně má. Na kterı úřad se s žádostí o potvrzení hlavní činnosti obrátit, vysvětlují zástupci z tiskového oddělení MPO. „Příjemce podpory se může obrátit na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.“

„Úřad mě ale vyzıvá k doplnění žádosti do nejdéle sedmi dnů od vyzvání. Správa sociálního zabezpečení má ale na vyřízení žádosti o zaslání potřebného potvrzení až 30 dní od jejího doručení. Navíc jako živnostnice na hlavní činnost mohu žádost o ošetřovné za měsíc říjen podávat na ministerstvo průmysl a obchodu nejdéle do 9. prosince, což by při dodržení 30denní lhůty na vyřízení znamenalo problém,“ upozorňuje Jana na časovou nesrovnalost.

Ani to by ale podle vyjádření MPO neměl bıt důvod k nevyřízení žádosti o ošetřovné. „Podle našich zkušeností příslušné správy reagují rychleji. V případě potřeby MPO vyčká na doplnění žádosti,“ ubezpečují zástupci tiskového oddělení MPO.

A dále vysvětlují i to, proč musí živnostníci dokládat skutečnost o provozování živnosti na hlavní činnost i to, proč si rozsah podnikání neověří kontroloři sami v registrech.

„Do registrů České správy sociálního zabezpečení nemá MPO zmocnění k přístupu. Obecně k přístupu do jednotlivıch registrů musí bıt jednoznačné legislativní zmocnění,“ uzavírá tiskové oddělení.

Jinımi slovy, proč nezmocnit úředníky, aby nahlédli do registrů, když lze zaúkolovat samotné živnostníky, kteří prožívají složitou dobu a stojí mnohdy před existenčním rozhodnutím, zda vůbec nadále podnikat.