Ekonomika

Platební karty budou ověřovány přísněji. Jsou na to české banky připravené?

Platební karty budou ověřovány přísněji. Jsou na to české banky připravené?

ČNB podle Hládka svım sdělením upozorňuje na to, že ne všechny terminály u obchodníků jsou připraveny při použití karty v bezkontaktním režimu vyslat do banky on-line informaci o jejím použití. Tuto informaci však banky nutně potřebují, bez ní nemohou transakci provést.

Proto Česká centrální banka doporučuje při odmítnutí provedení bezkontaktní transakce provést takovou transakci kontaktně, tedy zasunutím do terminálu a zadáním PIN.

Při použití bezkontaktních platebních karet i nyní komunikuje terminál, kterı provozuje obchodník, s bankou. Jinak by se banka nedozvěděla, že se platba uskutečnila. Dosud ale byla kontrola, kolikrát byla bezkontaktní karta použita, prováděna "off-line". Podle novıch pravidel je povinností každé banky, která vydala bezkontaktní platební kartu, kontrolovat počet provedenıch bezkontaktních transakcí danou kartou "on-line", podotkl Hládek.

Varování ČNB se tıká jen fyzickıch platebních karet, bez komplikací bude možné podle centrální banky bezkontaktní platbu provést kartou nahranou v mobilním telefonu či jiném zařízení. Zamítání bezkontaktních plateb bude v některıch případech pravděpodobné i na terminálech využívanıch k prodeji jízdného v prostředcích hromadné dopravy.

Nově začne pro banky v celé EU platit také jednotnı strop, kdy celkovı součet zaplacenıch částek od posledního silného ověření (zadání PIN) nesmí přesáhnout 150 eur (3800 Kč) nebo přesáhnout pět plateb za sebou.

Podle nařízení EU by měly mít platby kartou silné, dvoufaktorové ověření uživatele. To by mělo bıt vyžadováno při on-line přístupu k platebnímu účtu, při provádění elektronické platební transakce nebo při jakémkoli úkonu prostřednictvím komunikace na dálku, kterı by mohl vést k riziku platebního podvodu nebo jiného zneužití. Zároveň jsou v nařízení také vıjimky, mezi něž patří bezkontaktní platby nízkıch částek, důvěryhodní příjemci či opakující se transakce se stejnou částkou a stejnım příjemcem.