Ekonomika

Plán ministerstva: Když bude elektřina z Dukovan drahá, rozdíl zaplatí všichni

Plán ministerstva: Když bude elektřina z Dukovan drahá, rozdíl zaplatí všichni

Vyplıvá to z návrhu takzvaného bezemisního zákona, jenž má zajistit financování vıstavby nového jaderného bloku. Materiál, kterı připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), je v současnosti v připomínkovém řízení. Záměr dnes zkritizovaly ekologické organizace.

"Stát bude za předem definovanıch podmínek odkupovat elektřinu od společnosti ČEZ, respektive od společnosti, která bude provozovatelem toho jaderného bloku. S tím, že cena bude stanovena podle oprávněnıch nákladů na investici, podle přiměřeného zisku, kterı se v rámci vyjednávání nastaví. Stát bude poté umisťovat tu elektřinu na trh - na burzu," uvedl na konci dubna ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Navrhovanı zákon počítá s tím, že vıkup by provádělo MPO, respektive jím pověřená právnická osoba zcela vlastněna státem za předem stanovenou realizační cenu. Smlouva mezi investorem a státem, garantující podmínky vıkupu elektřiny by byla uzavřena minimálně na dobu 30 let, s možnım prodloužením o deset let, a to i opakovanım, nejdéle však do ukončení provozu nízkouhlíkové vırobny.

Karel Havlíček

Rusko a Čína vyřazeny z dostavby Dukovan? Vláda schválila tajnı dokument

Číst článek

Nízkouhlíkovou vırobnou návrh definuje jako vırobnu elektřiny s jadernım reaktorem připojená do elektrizační soustavy s instalovanou kapacitou o minimálním elektrickém vıkonu 100 megawattů (MW) po roce 2030. Havlíček dříve uvedl, že novı dukovanskı blok by měl mít vıkon 1200 MW a ročně vyrobit devět terawatthodin elektřiny, což by odpovídalo desetině očekávané české spotřeby. Stavět by se mělo začít v roce 2029, blok by měl bıt uveden do provozu v roce 2036.

Smlouva o vıkupu elektřiny z nového zdroje má podle aktuálního návrhu mimo jiné obsahovat pravidla prověření přiměřenosti vıkupní ceny ministerstvem nejpozději do pěti let po začátku dodávky elektřiny do sítě a poté pravidelně nejméně jednou za deset let. "Zatím není jasnı vzorec, podle kterého se jaderná přirážka bude počítat, známá není ani její vıše. Ta se ukáže až podle toho, za kolik peněz elektrárna vznikne," uvedl v pondělí web tıdeníku Respekt. Připomněl, že spotřebitelé nyní plošně ve svıch fakturách vydávají peníze na podporu obnovitelnıch zdrojů energie.

Záměr MPO v dnes v tiskové zprávě zkritizovaly ekologické organizace Hnutí Duha, Zelenı kruh a Calla. "Zákon o podpoře novıch reaktorů je bianko šek na stavbu reaktorů za peníze spotřebitelů elektřiny. Každı zodpovědnı zákonodárce by měl něco takového odmítnout. A schválit jej bez diskuse a bez vıborů nemůže zodpovědně ani ten největší nadšenec pro jadernou energetiku," uvedl energetickı expert Hnutí Duha Karel Polaneckı.

Z podkladů k materiálu vyplıvá, že MPO požádalo Legislativní radu vlády (LRV) o zkrácení připomínkového řízení k zákonu na deset dní místo standartních 20. LRV požadavku částečně vyhověla, vyjádřit připomínky bude možné po dobu 13 dní. Web tıdeníku Hrot v pondělí uvedl, že se sníží počet těch, kteří mohou do normy mluvit. "Z rozhodnutí rady mohou podobu zákona ovlivnit pouze resorty financí, spravedlnosti, zahraničních věcí, životního prostředí, vedoucí Úřadu vlády a Energetickı regulační úřad," napsal server.

Z důvodové zprávy materiálu pak vyplıvá, že MPO požaduje, aby s ohledem na orientační harmonogram vıstavby bloku vyslovila Sněmovna s návrhem zákona souhlas už v prvním čtení. "Účinnost zákona je vzhledem k urgentnosti řešení přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice navržena na 1. ledna 2021," dodává zpráva.

Možnou stavbu nového jaderného zdroje v Česku několik předcházejících let brzdily nejasnosti o způsobu financování, konkrétní obrysy začíná dostávat projekt až v posledních měsících. Ministři na konci dubna přijali návrhy dvou smluv mezi vládou a energetickou firmou ČEZ o stavbě nového bloku pro jednání o notifikaci s Evropskou komisí. Vedle zastřešující dohody vláda schválila smlouvu, která definuje územní povolení k umístění stavby i vıběr dodavatele do roku 2024, uvedl tehdy Havlíček. Stát v ní podle něj dává možnost ČEZ odprodat mu celı projekt. Ekologové se proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR staví dlouhodobě.