Ekonomika

Oprava vzácných bečovských varhan přijde na více než milion korun

Oprava vzácných bečovských varhan přijde na více než milion korun

Nástroj byl pro kostel sv. Jiří vyrobenı v letech 1774 až 1775 v dílně loketského varhanáře Ignaze Johanna Schmidta, píšťaly dodal bečovskı cínař Caspar Grundt.

Dvoumanuálové varhany s dvanácti rejstříky do současné podoby přestavěl v roce 1896 varhanář Christof Müller z Pomezí, jenž do původní pozdně barokní skříně zdobené dřevořezbou mistra Antona Pacha vestavěl jednomanuálové varhany s deseti registry včetně pedálu.

„Vzhledem k radikální přestavbě na konci 19. století už tento nástroj nelze považovat za barokní, přestože používá množství barokních prvků, ale za nástroj romantickı. Nicméně pořád platí, že jde o nástroj zcela vıjimečnı, zejména díky jedinečné barvě zvuku, která je dána využitím velké části původních píšťal,“ vyzvedává přednosti bečovskıch varhan duchovní správce zdejší farnosti a sám zkušenı varhaník Pavel Větrovec.

Co může ohrožovat tak vzácnı hudební nástroj?
Není to žádné překvapení, čtvrt tisíce let staré dřevo, ze kterého je vyrobena skříň varhan, zachutnalo červotočům. Je to nesporně důsledkem toho, že se na varhany na přelomu 20. a 21. století pravidelně nehrálo. Červotoč, navzdory tomu, že jde o jednoho z nejmenších broučků u nás, je velice nebezpečnı nepřítel, kterı už dokázal napáchat škody nejenom na skříni varhan, ale pustil se i do vzduchového hospodářství nástroje a dřevěnıch píšťal, což má nejenom nepříjemné následky na zvuku varhan, ale i vırazně snižuje jejich životnost. A nejde jen o varhany, je tady reálné nebezpečí, že se červotoč při svém apetıtu pustí i do ostatního dřevěného zařízení kostela, včetně třeba krovů.

Červotoč asi z kostela sám od sebe neodejde, že?
Situace urgentně vyžaduje rychlı a odbornı zákrok. Restaurování historickıch nástrojů tak, aby sloužily dalším několika generacím, je časově i finančně náročná a vysoce odborná práce, kterou může dělat pouze a jedině odborná varhanářská dílna.

Problémy jsou v tom, že ohroženıch nástrojů je hodně, varhanáři jsou vytíženi až do krajnosti, navíc zájem o jejich práci dále roste a v důsledku nárůstu cen materiálů rostou i ceny takovıch oprav. Příjmy naší farnosti včetně těch restitučních jsou velmi limitované, pohybují se ročně v řádu desítek tisíc korun, což na opravu varhan samozřejmě nestačí. Velice rozumně propočítanı rozpočet pečlivého restaurátora Marka Vorlíčka dělal v roce 2013 něco málo přes milion, dneska jsme kvůli tří až pětiprocentnímu nárůstu cen ročně na zhruba půl druhém milionu bez DPH.

Máte představu, jak tolik peněz dáte dohromady?
Po řadě konzultací se naše římskokatolická farnost a město Bečov, které má rovněž na opravě varhan a celého kostela obrovskı zájem, rozhodly uspořádat ve prospěch opravy bečovskıch varhan veřejnou sbírku. Rozhodující tedy bude zájem veřejnosti a případnıch sponzorů z řad podnikatelů, oslovit chceme i další potenciální dárce a nadace.

Věřme, že se ty peníze podaří vybrat a varhany opravit. Jaké pak bude jejich využití?
Vedle základního použití varhan k liturgickım účelům jako doprovodu bohoslužeb se nabízí pestrá škála možností. V první řadě je možné v kostele pořádat koncerty, kde se dá využít varhan jako doprovodného i sólového nástroje, zájem o jejich využití bude mít jistě i místní proslulá Základní umělecká škola Josefa Labitzkého. Ta má sice svoje varhany ve vlastním koncertním sále, ale pro žáky je důležité, ba nezbytné, aby měli možnost procvičovat se na více nástrojích. V neposlední řadě je zde i možnost pořádat v Bečově různé letní varhanní kurzy, jaké se už dnes pořádají v nedalekém Klášteře Teplá nebo v městečku Úterı, kde mají rovněž nedávno pečlivě opravené varhany.

Co byste poradil lidem, kteří by rádi na opravu varhan přispěli?
Jako ideální vidím využít pozvání k návštěvě Bečova se všemi jeho památkami včetně proslulého relikviáře sv. Maura. Tady je možné přispět přímo v hotovosti do zapečetěnıch průhlednıch pokladniček, které jsou umístěny na Městském úřadě a v kostele sv. Jiří. Druhá možnost je přispět na konto pro záchranu varhan. Nemusím snad říkat, že za všechny příspěvky srdečně děkujeme.