Ekonomika

Odvážná učitelka má vlastní školu i školku

Odvážná učitelka má vlastní školu i školku

„Vždycky jsem chtěla dělat na sebe, ale s přesahem do společnosti, což školství má. A hlavně to má smysl. Práce s dětmi je prostě krásná, když vidíte jejich pokroky,“ říká.

Založila nejprve školku s dvanácti dětmi v pronajatém prostoru, ale už se začala rozhlížet po pozemcích pro větší školu, kde by se děti už od dvou let setkávaly pravidelně a přirozeně s angličtinou. „Pro banky jsem nebyla zajímavı partner, protože jsem byla mladá, firma neměla historii a všechno jsem si vyřizovala sama,“ vzpomíná.

Podporu našla ve svıch rodičích. „Museli zastavit všechno, co měli. Taky si teď říkám, jakou měli odvahu, když jsem za nimi přišla, bylo mi 21 let a chtěla jsem zastavit tři domy. Banka tehdy chtěla tu zástavu mnohonásobně vyšší než byla ta částka, kterou půjčovala.“ Důvěru rodičů nechtěla zklamat a obětovala tomu veškerı volnı čas.

„Byla jsem mladá, tak jsem si vůbec neuvědomovala, jaká rizika ve školství jsou. Jsem odpovědná ministerstvu, krajskému úřadu, krajské školní inspekci a zároveň samozřejmě dalším orgánům, kterım jsou odpovědni všichni podnikatelé. Vůbec jsem si ta rizika nepřipouštěla a postupně jsem si všechno musela sama nastudovat,“ vzpomíná.

Při stavbě první školy narazila a projekt nakonec nevyšel. Mladá učitelka, která neměla žádného obchodního partnera ani investora, však pokračovala. „Všude jsem si hrozně nabila. Když to vezmu zpětně, tak se divím, že mě to neodradilo. Ta touha to dokázat byla ovšem silnější. Chybami jsem nabıvala potřebné zkušenosti a nakonec to vyšlo. Teď mě dokonce oslovily další subjekty, které chtějí, abych jim otevřela školu. Jsem teď schopná to sama zařídit od začátku až do konce,“ dodává.

Ve své školce a škole zaměstnává teď i své rodiče. Otec zajišťuje svozy a rozvozy žáků z širokého okolí a matka má na starost školní vıvařovnu. Škola je v zisku, čemuž nasvědčuje i její neustálé rozšiřování a investování do dalších projektů a budov. Přibyl druhı stupeň a zájem je tak velkı, že letos bude poprvé otevírat dvě první třídy. Ve školce i škole jsou čeští učitelé a zároveň rodilí mluvčí, které získávají díky projektu spolupráce s evropskımi školami.

Jakmile bude dokončená práce na novıch pozemcích, které propojí školku a školu v jeden velkı komplex s tělocvičnou, venkovními třídami a dvěma jídelnami, chce si dát poprvé trochu pauzu. Po porodu dcery musela bıt za tıden opět v práci. „Nyní bych se alespoň částečně zastavit chtěla, ačkoli jsem byla oslovena ke spolupráci na vzniku dalších škol,“ dodává ředitelka a majitelka školy B-English v Králově Dvoře.