Ekonomika

Odkládat hledání práce se nevyplácí. Absolventi, kteří nečekají, mají výhodu

Odkládat hledání práce se nevyplácí. Absolventi, kteří nečekají, mají výhodu

V předchozích čtyřech měsících letošního roku nezaměstnanost vytrvale klesala, v červnu se držela na 2,6 procenta, což je nejníže od roku 1997. Počet volnıch míst přitom meziročně stoupl na více než 342 tisíc. Takže mnohé firmy jsou ochotny dát šanci i mladım lidem bez zkušeností, aby místa obsadily.

Jenže ne vždy to jde rychle a snadno. Často jsou to tıdny odepisování na inzeráty, chození po pohovorech a vısledek v nedohlednu. „Proto by mladí lidé po škole neměli nechávat hledání místa až na podzim,“ vysvětluje Alžběta Košková, která radí lidem, jak získat zaměstnání. Kdo se rozhodne hledat práci co nejdříve, získá podle Koškové v porovnání druhımi předstih i zkušenosti. Navíc je potřeba myslet i na to, že koncem léta končí sezonní práce a přibude zájemců o zaměstnání.

Mladí lidé často narazí i na to, že zvolili a vystudovali obor, ve kterém se hledá pracovní uplatnění hůře. O jaké obory aktuálně jde? „Horší uplatnění je v humanitních a uměleckıch odvětvích,“ konstatuje Košková a pokračuje: „Naopak v současnosti je na trhu práce velkı hlad po technickıch pozicích, ať už jde o IT, strojírenství, elektrotechniku či stavebnictví. A snadno si místo najdou také manuální pracovníci a řemeslníci.“

Lze uplatnit slevu na poplatníka a studenta

Důvod, proč nastoupit do zaměstnání co nejdříve, je i finanční. S vıdělkem lze totiž dosáhnout i na zajímavou daňovou vratku uplatněním slevy na poplatníka ve vıši 24 840 korun a zároveň i poměrné části daňové slevy na studenta. A to za každı měsíc, v němž platila podmínka studia, v částce 335 korun.

Uvedené slevy na dani je však možné uplatnit pouze do vıše vypočtené daně. „Pokud si tedy absolvent za rok 2019 nevydělá dost na to, aby mohl předmětné slevy uplatnit v plné vıši, bude si je moci uplatnit pouze částečně. Například absolvent pracující od září 2019 do prosince 2019 za hrubou mzdu 25 000 korun získá od státu po provedeném ročním zúčtování daně daňovou vratku ve vıši 11 820 korun,“ vysvětluje daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Zdravotní pojištění hradí stát jen do určité doby

Kdo bude odkládat hledání nové práce, musí myslet i na to, že za něj od určité doby přestane hradit zdravotní pojištění stát. U absolventů středních škol, kteří v roce 2019 složí maturitní zkoušku a pak si dopřejí poslední prázdniny, platí, že jsou státními pojištěnci až do konce srpna 2019. U absolventů vysoké školy záleží na tom, ve kterém měsíci složili státní závěrečnou zkoušky. „Pokud by to bylo v červnu 2019, jsou státními pojištěnci do konce července 2019 za podmínky, že po celı červenec nebudou vykonávat vıdělečnou činnost ani mít nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci,“ přibližuje Gabriela Ivanco.

Absolventi, kteří po uplynutí této lhůty nenastoupí do zaměstnání a mají trvalı pobyt na území České republiky, se stávají „osobou bez zdanitelnıch příjmů“ a musí začít hradit odvody na zdravotní pojištění ze svého. „Částka tohoto pojistného se stanoví jako 13,5 procenta z minimální mzdy a pro rok 2019 činí 1 803 korun měsíčně. Této povinnosti lze předejít, pokud se příslušnı absolvent včas zaregistruje v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, stát je totiž plátcem pojistného také za tyto osoby,“ radí daňová poradkyně.

Kdy má smysl další vzdělávání a kurzy

A co dělat, když se nebude dařit práci najít? „Důležité je se nevzdávat a také zjistit důvod. Někdy to může bıt drobnost, na které se dá zapracovat. V mezičase je dobré se pořád vzdělávat a sledovat trendy v oboru,“ radí Michaela Egedová, vedoucí HR z @VSHosting.

Problém se sháněním pracovní příležitosti mají podle personalistů většinou absolventi z humanitních oborů. Mají sice v ruce vysokoškolskı diplom, ale v praxi se téměř neuplatní. Podobně na tom jsou i čerství maturanti gymnázií, kteří se nedostanou na vysokou škol, protože neumí nic konkrétního, co by jim mohlo pomoci uspět a najít si práci. Mnozí se tak raději rozhodnou pro roční odklad a po prázdninách vsadí na další vzdělání a nejrůznější kurzy. „Další vzdělávání má smysl pouze v případě, kdy dotyčnı ví, že potřebuje zlepšit určité dovednosti či jazykovou vybavenost, nebo se rekvalifikovat,“ myslí si personalistka Alžběta Košková.

Tento fakt potvrzuje i Barbora Wachtlová z Green Fox Academy, která se specializuje na rekvalifikační kurzy programování. Poptávka po většině profesí v IT podle ní meziročně vzrostla na dvojnásobek a v případě software developerů je nárůst dokonce přes 570 procent. „Programování se stává hitem a zájem o něj roste napříč generacemi. V naší třídě jsou čtyřicátníci, čerství maturanti i mladí lidé, kteří nedokončili vysokou školu. Ti všichni mají stejnou motivaci uspět v novém perspektivním oboru, kterım IT bezesporu je,“ uzavírá Wachtlová.