Ekonomika

Odklad profesních školení bude platit kvůli covidu až do léta

Odklad profesních školení bude platit kvůli covidu až do léta

Na seznamu profesí, na něž se bude odklad vztahovat, navíc přibudou strojvedoucí. Předlohu v senátním znění nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Vıjimka se vztahuje na odborníky a řemeslníky, jimž povinnost absolvovat povinná profesní školení nebo zkoušky přikazuje zákon. Tıká se například instalatérů, plynařů nebo profesionálních řidičů. Dočasné zrušení povinnosti absolvovat pravidelně odborné přezkoušení či školení má pomoci zaměstnavatelům i zaměstnancům, kteří by jinak museli volit mezi vědomım porušením právních předpisů, nebo přerušením činnosti.

Zkoušky a pravidelná školení jsou vyžadována také například v požární bezpečnosti, bezpečnosti práce, energetice, elektrotechnice, bezpečnosti provozu při hornické činnosti, v jaderné bezpečnosti a radiační ochraně a v ochraně utajovanıch informací.