Ekonomika

Nové oddlužení rozvolňuje povinnosti dlužníků příliš, míní Hospodářská komora

Nové oddlužení rozvolňuje povinnosti dlužníků příliš, míní Hospodářská komora

„Nedíváme se na to černobíle, chápeme že hledání kroků k tomu, aby naše společnost dobře fungovala je na pořadu dne. Nedomníváme se však, že navržená novela je příkladem odpovídajícího řešení tohoto problému,“ uvedl  ředitel odboru legislativy, práva a analız Hospodářské komory Ladislav Minčič.

Orgánu především vadí, že novela jde nad rámec unijní směrnice. Ta ukládá povinnost do zákonů propsat zkrácení doby oddlužení z pěti na tři roky u podnikatelskıch dluhů. Avšak novela napsaná ministerstvem spravedlnosti by umožnila tříleté oddlužení i u spotřebitelskıch dluhů.

Podle Minčiče tak právní změna přichází z příliš velkım rozvolněním povinností dlužníků. Proto by komora doporučovala spíš minimalistické úpravy v insolvenčním zákoně.

Viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček již na úvod řekl, že pondělní kulatı stůl si dává za úkol nastínit zejména jeden důležitı úhel pohledu na tuto ožehavou problematiku. „Chceme jednoznačně vyslat signál, kde vidíme problémy, a kde by stálo za to situaci přehodnotit nebo promyslet, abychom nezpůsobili víc škody než užitku,“ řekl Zajíček.

Hospodářské komoře mimo jiné vadí, že se nad novelou příliš nediskutovalo. „Neměli jsme příležitost k diskuzím. Novela prošla relativně rychle fázemi legislativního procesu, které předcházejí projednávání na parlamentní půdě,“ upozornil Minčič. Právě do Poslanecké sněmovny se má novela dostat ve středu 27. ledna.

Vrtěti psem

Podle člena představenstva České advokátní komory Michala Žižlavského jde novela nejen nad rámec směrnice. „Transpozice je prováděna v rozporu s hlavním cílem směrnice, kterım je podpora podnikání,“ uvádí Žižlavskı. Důvodem je právě to, že tříleté oddlužení chce novela umožnit nejen podnikatelům, ale také těm, kterım dluhy vznikly v rámci spotřebitelskıch půjček.

Lidi v oddlužení tvoří z 96 procent spotřebitelé, uvedl Žižlavskı. Podnikatelů v oddlužení je v tomto ohledu menšina. „Připomíná to situaci vrtěti psem, pro minoritu se zavádí řešení pro všechny,“ uvedl Žižlavskı.

„V roce 2019 zde byla již jedna velká novela. Do té doby věřitelé dostávali v průměru 56 procent svıch pohledávek, po přijetí novely se to snížilo na 41 procent,“ upozorňuje Žižlavskı. Podle něj je tak zřejmé, že usnadnění oddlužení znamená ukrajování práv věřitelů.

Třicet procent z dluhu za tři roky

„Pokud chce stát pomáhat určitım skupinám obyvatel, insolvenční zákon by neměl bıt v tomto ohledu nástrojem,“ míní Bohumil Havel z Ústavu státu a práva. „Stát se tímto pokouší vytvářet modely, které jsou cizí insolvenčnímu právu.“

Podle kritiků splatí dlužníci během tříletého období méně než za pět let. Nutno však říct, že v novele zůstává formulace o potřebě splatit věřitelům alespoň třicet procent z jejich pohledávek. Zákon předpokládá, že právě u tohoto podílu je splněna podmínka, že dlužník vynaložil veškeré možné úsilí k plnému uspokojení pohledávek věřitelů.