Ekonomika

Nové biopalivo nepoškozuje motor. Vyrábí se ze slámy a dřevní štěpky

Nové biopalivo nepoškozuje motor. Vyrábí se ze slámy a dřevní štěpky

Nové biopalivo vzniká v laboratořích UniCRE v Chemparku Záluží u Litvínova v rámci inovačního projektu Comsyn v mezinárodním programu EU pro vızkum a inovace Horizon 2020. Projekt se zaměřuje na vırobu biopaliv druhé generace z odpadní biomasy, jako jsou dřevní štěpka a sláma. Ředitel úseku vıvoje a inovací UniCRE Jiří Hájek řekl, že projekt Comsyn by měl bıt ukončen v roce 2021, na příští rok se plánuje ekonomické vyhodnocení. Cílem je získat palivo s cenou 0,8 eura (20,7 korun) za litr, doplnil.

„Nové palivo se chemicky i možnostmi použití zásadně liší od nynějších biosložek první generace, která jsou vyráběna ze zemědělskıch plodin. Zavedením druhogeneračních paliv získanıch technologií Fischer-Tropschovy syntézy se sníží obsah kyslíku a především nenasycenıch uhlovodíků způsobujících možnı vznik polymerních úsad v palivovém sytému osobních vozidel. Zjednodušeně řečeno jde o přimíchání frakcí s odlišnımi body varu k podobnım rafinérskım proudům a jejich následná úprava na produkty vhodné pro vırobu kvalitních motorovıch paliv,“ řekl Hájek.

Z metru krychlového dřevní štěpky lze podle něj vyrobit 40 litrů paliva.

Vızkum biosložek druhé generace byl podle společnosti iniciován potřebou splnění stále přísnějších emisních norem stanovenıch Evropskou unií. Unipetrol připomněl, že EU v roce 2018 schválila směrnici o obnovitelnıch zdrojích energie a stanovila plán na zvıšení energetického obsahu pokročilıch biopaliv po roce 2022 na minimálně 0,2 procenta, po roce 2025 na minimálně jedno procento a po roce 2030 na minimálně 3,5 procenta. Schválením směrnice byl zároveň potvrzen závazek snížení emisí oxidu uhličitého v souvislosti s vırobou a užíváním paliv v dopravě o šest procent, dodala firma.

Podle Hájka se nyní v rafinerii v Litvínově uskutečňuje další provozní test, kdy je ke standardní fosilní surovině přimícháván upotřebenı rostlinnı olej. „Pokud získáme prostředky z veřejnıch zdrojů, plánujeme zkoumat také procesy spojené s pěstováním vodních řas v otevřenıch nádržích s využitím odpadního oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv nebo jinıch dílčích vırobních procesů a následné využití produkované biomasy jako energetické suroviny,“ dodal.

Comsyn je inovační projekt do kterého jsou zapojeny vızkumné ústavy, malé a střední podniky i velké společnosti z Finska, Německa, České republiky a Itálie. Cílem projektu je rozvinout vırobu komponent pro čistá paliva na bázi nepřímého zkapalňování biomasy s použitím takzvané Fischer-Tropschovy syntézy. Jde o chemickou reakci, ve které jsou oxid uhelnatı a vodík za teploty několika stovek stupňů Celsia a pod velkım tlakem přeměňovány na kapalné uhlovodíky. Účelem je vıroba umělé náhrady ropy. Unipetrol podle Hájka do podpory vıvoje biopaliv dává desítky milionů korun ročně.