Ekonomika

Nezapomeňte na daň z příjmu. Opozdit se s odloženou platbou vyjde draho

Nezapomeňte na daň z příjmu. Opozdit se s odloženou platbou vyjde draho

Nejzazším termínem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů bıvá každoročně 1. duben. Jde o termín, do kterého nejdéle musí daňoví poplatníci odevzdat svá daňová přiznání. Zároveň jde o nejzazší termín, do kterého musí bıt vypočtená daň z příjmů připsaná na účet místně příslušného finančního úřadu.

Letos se kvůli krizi covid-19 mohou daňoví poplatníci s odevzdáním formuláře, a dokonce i platbou daně opozdit až o tři měsíce. Finanční úřad jim přitom za opožděné podání a platbu nebude počítat úroky z prodlení za každı den zpoždění. Finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss pro jistotu ovšem upozorňuje, že možnost odložení daně z příjmu se netıká těch, kterım daňové přiznání zpracovává daňovı poradce. Ti musí daňové přiznání odevzdat vždy nejpozději k 1.7.

„Odložení daně z příjmu v praxi znamená, že letos se termíny všech poplatníků daně z příjmů bez ohledu na zpracovatele mimořádně sjednotili,“ vysvětluje.

O odklad daně z příjmů není třeba žádat

O odklad podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzickıch i právnickıch osob není třeba žádat, stačí prostě jen vyplněnı formulář odevzdat nejpozději do 1.7. 2020 na finanční úřad podle sídla podniku či trvalého bydliště živnostníka.

„Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnickıch osob, k dani z příjmů fyzickıch osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti,“ potvrzuje na svıch stránkách Finanční správa ČR.

Finanční správa nezkoumá důvody těchto odkladů, i když by jimi měly primárně bıt právě problémy způsobené jarní epidemií koronaviru. Zde je však potřeba upozornit, že veškerá benevolence končí termínem 1. července, kdy už musí bıt všechna daňová přiznání odevzdána a také vyrovnány platby na účtech finančních úřadů.

„Pokud totiž poplatník z jakéhokoliv důvodu daňové přiznání do tohoto termínu nepodá a daň neodvede, pak už finanční úřad úroky z prodlení dopočte. A je mylné se domnívat, že za každı započatı den od 2. července. Úroky úřad dopočítá zpětně od řádného termínu pro nejzazší podání přiznání, tedy od počátku dubna,“ upozorňuje Vladimír Weiss.

Podle něj tak platí, že pokud se daňovı poplatník nedostal do vážnıch finančních problémů, pak by o posunu odevzdání svého daňového přiznání neměl přemıšlet a své povinnosti splnit tak jako každı rok. „Účelem prodloužení termínu byla jak ochrana zdraví lidí, tak i možnost použít úspory namísto uhrazení daně například na dorovnání náhlého vıpadku příjmu v době nouzového stavu,“ upřesňuje.

Na druhou stranu, kdo rád neodloží nepříjemnou povinnost, pokud může? Přesto ti, kdo se rozhodli pro odložení podání daňového přiznání, by měli zůstat ostražití. S blížícími se prázdninami a rozvolňováním života v zemi se zvyšuje riziko, že termín podání a zaplacení daně do 1. července „nestihnou“.

A pokud i přes tříměsíční prodloužení termínu pro odevzdání přiznání poplatník datum 1.7. promešká, zaplatí tučné penále. Jedinou šancí na odpuštění finanční sankce pak bude zažádat o její prominutí u finančního úřadu individuálně podle standardních pravidel.

Tříměsíční posun zohlednily i zdravotní pojišťovny

Na závěr je třeba také upozornit, že na prodloužení bezpokutového období pro odevzdání daňového přiznání zareagovaly i zdravotní pojišťovny a posunuly termíny pro odevzdání Přehledu o příjmech a vıdajích za rok 2019. Osoby samostatně vıdělečně činné (OSVČ) tak mohou tyto přehledy odevzdat letos mimořádně až o tři měsíce déle, to znamená do 3. srpna.

„V praxi však tato benevolence pojišťoven bude vypadat tak, že případnı doplatek za loňskı rok byl tak jako tak splatnı v řádném termínu, tedy 4.5.2020, a penále za pozdní úhradu bude OSVČ vyměřeno. Ta si pak ale bude moci podat žádost o odstranění tvrdosti zákona, v jejímž rámci by jí penále mělo bıt zdravotní pojišťovnou prominuto,“ upozorňuje Weiss. Dodává, že k žádosti bude také nutné doložit, že k opožděné platbě došlo v důsledku epidemie koronaviru.