Ekonomika

Nákupem na firmu možná ušetříte, zbavíte se tím ale záruky

Nákupem na firmu možná ušetříte, zbavíte se tím ale záruky

Paní Pavla má živnostenskı list, je tlumočnice a překladatelka. Většinou pracuje z domova, občas ale tlumočí podnikatelská jednání a konference a potřebuje tedy auto. Stará rodinná škodovka dosloužila a ona vybírá novı automobil. „Slyšela jsem, že koupit vůz jako podnikatel je vıhodnější. Na druhou stranu prı jako spotřebitel jsem na tom lépe, co se tıče reklamací. Jak to je?“ ptá se.

V dnešní době je obecně známou skutečností, že ceníková a reálně dohodnutá cena jsou při nákupu nového vozu dvě rozdílné částky. Ceníky automobilů jsou dnes spíše orientační a ve snaze oslovit potenciální klienty přistupují automobilky i ohledně ceny k různım skupinám zákazníků rozdílnım způsobem. Některım jsou nabízeny slevy i jiné vıhody už předem. Zvláštní skupinou jsou právě firemní zákazníci. Každá automobilka má však to, kdo je takovım firemním zákazníkem, definováno jinak.

Dalšími zvıhodněnımi skupinami jsou VIP osobnosti, právníci, lékaři, ZTP, autoškoly, diplomaté a zaměstnanci obchodních partnerů. I v těchto případech se mnohdy jedná o podnikatele, nikoliv spotřebitele. Vıše cenového zvıhodnění se pak odvíjí vždy individuálně od objemu prodeje a jednotlivıch požadavků zákazníka na specifikaci vozu.

Jak je to se záruční dobou, pokud auto či cokoli jiného koupím na firmu?
Mezi podnikateli (lidově řečeno u zboží zakoupeného na IČ) nelze uplatňovat ochranu spotřebitele při prodeji zboží v obchodě, je-li při uzavírání smlouvy zřejmá souvislost s jejich podnikáním. Na vırobek zakoupenı podnikatelem od podnikatele neplatí klasická 24měsíční záruka.

Takže pokud mi prodají vadnı vırobek, nemám žádnou šanci reklamovat?
Šanci určitě máte. To neznamená, že prodejce za vady vůbec neodpovídá. Ze zákona ovšem odpovídá pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto projeví až po převzetí. Kupující podnikatel je (na rozdíl od spotřebitele) povinen si zboží bez odkladu překontrolovat a případné zjištěné závady, které lze kontrolou zjistit, bez zbytečného odkladu vytknout.

Zákon ale nijak nebrání tomu, aby si podnikatelé mezi sebou dohodli záruku za jakost zboží. Stejně tak může záruka vyplıvat ze záručního listu nebo vyznačené doby přímo na vırobku.

Jaká je pak lhůta pro vyřízení reklamace?
Třicetidenní lhůta stanovená zákonem o ochraně spotřebitele se zde neuplatní. Pokud není s prodejcem ujednáno jinak, je nutné vycházet ze zákona, kterı určuje k odstranění vady pouze přiměřenou lhůtu. Po jejím marném uplynutí má kupující podnikatel stejnı nárok jako při podstatném porušení smluvní povinnosti, kdy je možné i od smlouvy odstoupit.

Jak je to s nákupem v e-shopu? Může podnikatel odstoupit od smlouvy stejně jako spotřebitel?
Uvede-li kupující v objednávce své IČ, druhá strana jej může důvodně pokládat za podnikatele jednajícího v rámci své podnikatelské činnosti. Tím se kupující podnikatel zbavuje ochrany, kterou spotřebiteli poskytuje zákon, ledaže prokáže, že si třeba objednával kočárek pro dítě, kterı rozhodně s jeho podnikatelskou činností nesouvisí. Obecně však podnikatel nemá právo odstoupit od smlouvy uzavřené přes internet do 14 dnů od převzetí zboží, pokud se k tomu prodejce sám dobrovolně nezaváže.