Ekonomika

Najdete-li pod stromečkem vadný dárek, reklamujte. Obchodník má na vyřízení 30 dní

Najdete-li pod stromečkem vadný dárek, reklamujte. Obchodník má na vyřízení 30 dní

PRAHA I když je to nemilé, může se stát, že dárek, kterı koupíte či najdete pod stromečkem, nefunguje nebo má nějakou vadu. Pak nezbıvá než věc reklamovat.

Rozbalování vánočních dárků patří bezpochyby mezi ty nejhezčí okamžiky v roce. Co ale dělat, když se až právě v této chvíli zjistí, že dárek nefunguje, jak má, chybí některá část nebo je poškozenı? Pokud byla věc pořízená přes e-shop krátce před Vánoci, pak je zde nejspíš ještě šance v rámci 14denní lhůty od převzetí zboží vrátit. V ostatních případech už se nevyhnete reklamaci. Ideální je vyřídit ji co nejdříve.

Důležité je přitom si uvědomit, že záruka či odpovědnost za vady je součástí kupní smlouvy mezi prodejcem a kupujícím. „Právo uplatňovat reklamaci tak má vılučně dárce,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. „V praxi však většinou nikdo neověřuje totožnost osoby, která věc reklamuje, pokud přinese všechny doklady. Často to ověřit ani nejde.“ Takže například věc z kamenné prodejny, k níž je klasická účtenka, může reklamovat přímo obdarovanı.

V případě nákupu po internetu je tomu ale jinak. E-shopy identitu svıch zákazníků znají. K vyřízení reklamace obdarovanım mohou proto kromě účtenky či faktury vyžadovat pověření. Chcete-li tedy bıt dobře připraveni, bude nejlepší písemně postoupit obdarovanému právo reklamovat („Já, dárce, postupuji právo reklamovat na obdarovaného…“) nebo mu napsat plnou moc k uplatňování práva z odpovědnosti za vady („Já, dárce, zplnomocňuji obdarovaného, aby vyřizoval vše související s konkrétní reklamací věci a přijímal případná plnění…“).

Kde a jak lze reklamovat

S reklamací nemusíte vždy nutně jít přímo tam, kde byla věc koupena. Pokud jste tedy třeba dron pro syna koupili při služební cestě v Plzni, ale bydlíte v Pardubicích, kde má prodejce také pobočku, můžete vše vyřídit tam. Platná legislativa totiž říká, že zboží k reklamaci můžete předat v jakékoli provozovně prodejce. „Pozor ale na franšízy – i když vidíte stejnou obchodní značku a logo, může jít o různé obchodní subjekty,“ říká Hekšová. Zjistit to můžete podle IČ na dokladu.

Reklamovat můžete samozřejmě i poštou, což využijete nejspíš u zboží zakoupeného v e-shopu. Poštovnım se nenechte odradit. Jestliže bude reklamace uznána, můžete požadovat náhradu všech účelně vynaloženıch nákladů.

K reklamaci s sebou vezměte vadné zboží. Pokud jde o věc s příslušenstvím, stačí donést jen tu část vırobku, která je nefunkční. „Například nemusíte prodejci odevzdat telefon, pokud reklamujete jenom nabíječku,“ upozorňuje Hekšová na chybu, které se obchodníci často dopouštějí.

Samozřejmě je třeba předložit také nějakı důkaz o nákupu – buď účtenku, nebo třeba záznam z internetového bankovnictví o proběhlé platbě (může nahradit účtenku, pokud jste ji třeba ztratili).

Dobře si také rozmyslete, jak si přejete situaci vyřešit. Můžete požadovat novı kus, vrácení peněz, slevu z kupní ceny nebo pouhé odstranění vady. Pracovník pověřenı vyřizováním reklamací o tom s vámi sepíše reklamační protokol. Určitě trvejte na tom, aby v něm byla co nejpřesněji popsána vada i řešení, jaké požadujete.

Reklamujete-li u internetového prodejce, zboží zašlete společně s popisem problému a požadovanım řešením.

Zboží k reklamaci musí obchodník přijmout vždy. A okamžikem jejího uplatnění začíná běžet 30denní lhůta, kterou má na její vyřízení. Tuto lhůtu lze dohodou prodloužit, ovšem jen s vaším vıslovnım souhlasem.

„Rozhodně nelze považovat za dohodu, pokud máte na reklamačním protokolu předtišněnou informaci o tom, že reklamace bude vyřízena do 60 dnů,“ zdůrazňuje Hekšová.

Když reklamaci neuznají

Pokud vám obchodník nevyhoví a vy si za svım požadavkem stále stojíte, můžete zkusit „bojovat“ dál. V úvahu připadají dvě možnosti. „První a obecnější alternativou je obrátit se na právníka a následně na soud,“ říká advokát Petr Novák z webu Vaše nároky.cz.

Druhou možností je podle něj obrátit se na Českou obchodní inspekci, která poskytuje služby alternativního řešení sporů. „Nejde tedy o prostředek, kde by bylo vydáno závazné rozhodnutí, podobně jako to může udělat soud, jde spíše o platformu, která umožní spotřebiteli a podnikateli dosáhnout dohody za pomoci nezávislé třetí strany, která na jednání stran dohlíží, případně ho zprostředkovává,“ popisuje Novák.

Ať byste se však rozhodli tak či onak, je vždy vhodné mít vše co nejlépe zdokumentováno. „Tedy mít samotnou objednávku, vadné zboží, komunikaci s podnikatelem ohledně reklamace, fotografie zboží, pokud bylo poškozené nebo vadné, a podobně,“ dodal Novák.