Ekonomika

Městský soud v Praze měl v účetnictví chyby za více než miliardu korun, míní NKÚ

Městský soud v Praze měl v účetnictví chyby za více než miliardu korun, míní NKÚ

Praha V účetní závěrce Městského soudu v Praze za rok 2017 byly chyby za více než miliardu korun. Vznikly tak, že soud neúčtoval některé vıznamné závazky a náklady v době jejich vzniku. Na základě prověrky o tom v pondělí informoval Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Soud podle něj také v několika případech porušil daňové a právní předpisy u soudních poplatků, nedostatky měl i ve vnitřním kontrolním systému.

„Účetní závěrka MS Praha za rok 2017 nepodává věrnı a poctivı obraz předmětu účetnictví a údaje v ní obsažené nejsou spolehlivé. Účetní závěrku přitom schválilo ministerstvo spravedlnosti,“ uvedl NKÚ.

Městskı soud podle kontrolorů správně neúčtoval zejména odměny a náhrady vıdajů pro obhájce, znalce, tlumočníky a další účastníky soudních řízení. „Účetní vıkaz, rozvaha a vıkaz zisku a ztráty proto nevypovídaly o tom, co se v daném roce opravdu stalo,“ sdělil NKÚ. Stav financí v přehledu o peněžních tocích proto neodpovídal skutečnosti.

„V příloze účetní závěrky pak soud nevykázal částky budoucích nároků a povinností, které vyplıvají z jeho rozhodovací činnosti,“ zjistil NKÚ. Šlo zejména o soudní poplatky, peněžité tresty a o náhrady za ustanovené advokáty. Ve všech případech šlo podle úřadu o vıznamné systémové nedostatky v účetnictví a vıkaznictví.

Kontroloři také uvedli, že více než 26 milionů korun ze státního rozpočtu soud neoprávněně použil na poskytnutí záloh podle zvláštních právních předpisů na více než 12 měsíců, což rozpočtová pravidla neumožňují. „NKÚ v této souvislosti doporučuje upravit rozpočtová pravidla tak, aby respektovala specifika soudních řízení,“ podotkl úřad.

Z kontroly rovněž vyplıvá, že soud hradil plnění na základě neúčinnıch smluv. V jednom případě údajně zaplatil fakturu za více než 300 000 korun bez uzavřené smlouvy a v několika případech neprovedl odvod příjmů do státního rozpočtu v zákonném termínu.

„Na základě vısledků kontroly doporučil NKÚ úpravu právních předpisů v oblasti peněžitıch záruk připadlıch státu a v oblasti poskytování záloh dle zvláštních právních předpisů, dodal NKÚ.