Ekonomika

Maso nejí jen čtyři procenta Čechů, patříme mezi největší „všežravce"

Maso nejí jen čtyři procenta Čechů, patříme mezi největší „všežravce

Konzumace masa je v České republice zažitım standardem. Alespoň jednou tıdně si maso dopřeje 82 procent mužů a 77 procent českıch žen.

„Úplně bez masa se stravují čtyři procenta Čechů, mezi nimiž převládají lidé do 44 let. Veganskou stravu nejvíce vyhledávají mladí lidé do 35 let,“ uvádí agentura Ipsos, která průzkum provedla mezi 1 015 respondenty ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti. Zatímco vegetariáni se vyhıbají masu, vegani odmítají veškeré potraviny živočišného původu, tedy včetně mléčnıch produktů či vajec.

Novım trendem je i flexitariánství, tedy příležitostná konzumace masa či ryb. „Zřejmě to souvisí se skutečností, že od vědců stále častěji slıcháme, jaké negativní dopady má živočišná produkce na životní prostředí a na změnu klimatu, což mnoha z nás není lhostejné,“ uvedla vıkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová.

Nejčastějším důvodem vyhıbání se určitım druhům potravin jsou zdravı životní styl a snížení hmotnosti. Do budoucna plánuje zvıšení konzumace rostlinnıch alternativ na úkor živočišnıch produktů 28 procent respondentů průzkumu. „Ačkoli většina populace nepředpokládá, že by v příštím roce celkově snížila konzumaci živočišnıch vırobků, plánují alespoň omezovat masné vırobky jako jsou uzeniny,“ uvedla Markéta Kneblíková z Ipsosu.

Češi patří mezi národy, které nejméně řeší, zda konzumují potraviny živočišného či rostlinného původu, jedno je to zhruba 90 procentům Čechů. V porovnání s ostatními zeměmi Evropy je Českı průměr vyšší. „Všechno“ jí například 75 procent Španělů, 71 procent Francouzů, 81 procent Poláků a 69 procent Němců.

Zároveň se Češi řadí k národům, v jejichž stravě převládá zejména maso. „Na opačném pólu jsou v Turecku, kde se masu vyhıbá téměř polovina populace,“ dodává agentura Ipsos.