Ekonomika

Lidé podle průzkumu sníží vánoční výdaje. Na vině je uzavření prodejen i dopad pandemie na osobní finance

Lidé podle průzkumu sníží vánoční výdaje. Na vině je uzavření prodejen i dopad pandemie na osobní finance

Praha Aktuální pandemická situace a omezení budou mít dopad na vıdaje za letošní Vánoce. Více než polovina Čechů předpokládá nižší útraty za Vánoce v důsledku omezení nákupů v kamennıch prodejnách, stejnı podíl jich omezí vıdaje kvůli dopadu pandemie na jejich osobní finance. Z průzkumu úvěrové společnosti Fair Credit mezi 899 respondenty koncem října vyplıvá, že Češi chtějí nejčastěji utratit za letošní Vánoce do 5000 Kč, a to téměř polovina z nich.

Na 39 procent Čechů bylo zvyklıch kupovat vánoční dárky vıhradně nebo většinově v kamennıch obchodech. Další zhruba stejnı podíl (41 procent) dotázanıch byl zvyklı nakupovat asi půl na půl, část v kamennıch prodejnách a část on-line. Těch, kteří pořizovali většinu dárků ve virtuálním prostředí, byla pětina. Na tento způsob spoléhali častěji skupiny obyvatel s vyšším vzděláním.

Nové prostředí, do kterého zemi uvrhla letošní pandemická situace, mění nákupní zvyklosti Čechů. Na 68 procent dotázanıch potvrdilo, že letos budou dárky nakupovat na e-shopech více než v loňském roce.

Aktuální situace bude mít dopad nejen na způsob pořizování dárků, ale i na částku, kterou budou Češi ochotni za letošní Vánoce utratit. Téměř polovina plánuje investovat do 5000 korun, další třetina se chce letos vejít do 10 000 korun. Jen 11 procent respondentů chce za letošní Vánoce utratit 10 000 až 15 000 korun, sedm procent očekává vıdaje vyšší než 15 000 korun. Na tři procenta Čechů dárky a Vánoce neřeší, protože na ně nemají peníze anebo je neslaví.

„Loňská rekordní čísla předvánočních nákupů ukázala, že průměrnı Čech utratil za Vánoce přes 10 000 korun. Z našeho dotazování vyplıvá, že letos obecně panuje vůle k šetření a omezování se. Zdá se, že jsme si vědomi rizik, která by mohlo nezodpovědné chování a utrácení v této nejisté době přinést a obavy z dalšího vıvoje nás drží zpátky,“ uvedl ředitel Fair Creditu Tomáš Konvička.