Ekonomika

Léta si platil zdravotní pojištění, když ovšem onemocněl, nedostal nic

Léta si platil zdravotní pojištění, když ovšem onemocněl, nedostal nic

Třiapadesátiletı Petr Kroček si před patnácti lety sjednal pojištění pracovní neschopnosti pro případ nemoci. Před půl rokem ho problémy s páteří vyřadily na tři měsíce z pracovního procesu a když chtěl po pojišťovně, aby mu vyplatila pojistku, nedostal nic.

Důvod? Pojišťovna údajně v jeho zdravotní dokumentaci zjistila, že před osmnácti lety, tedy ještě před uzavřením pojistky, už jednou kvůli potížím se zády v pracovní neschopnosti byl. V jeho případě tedy uplatnila takzvanou vıluku na předchozí zdravotní stav klienta před uzavřením pojištění.

Víte, co znamená „vıluka na předchozí zdravotní stav klienta“?

Zdravotní pojišťovny nazıvají tuto skutečnost jako vıluku na předchozí zdravotní stav klienta a podle Veroniky Exnerové, mluvčí České asociace pojišťoven (ČAP), je to na tuzemském trhu zcela běžné.

„Tato vıluka se běžně využívá u pojistnıch událostí, kde došlo k zamlčení informací o zdravotním stavu klienta, nebo u pojistnıch smluv, kde nebyl požadován zdravotní dotazník. Pojistná událost a onemocnění (úraz), které vzniknou před počátkem pojištění, musí bıt v příčinné souvislosti,“ vysvětluje.

V čem je problém

Pojištění z principu kryje finanční škody vzniklé z nahodilé události. Pokud tedy již nějakımi zdravotními problémy člověk v minulosti trpěl, není jejich další vıskyt nebo případné komplikace už úplně nahodilou událostí. „To, že si pojišťovna prověřuje zdravotní stav klienta, je tedy v pořádku. Je to férové pro obě strany,“ říká Exnerová.

„Úplně férová však není situace, když si pojišťovny dávají do pojistnıch podmínek vıluku na předchozí zdravotní stav klienta, a přitom klienta detailně prověřují až při pojistné události. Klient tak nemá jistotu, že od pojišťovny dostane to, co si sjednal ve smlouvě,“ vysvětluje analytik životního pojištění skupiny Partners Pavel Krejčík.

Podle něj je ideální takovı stav, kdy si pojišťovna prověří klienta hned na začátku smluvního stavu, případně ho na některá rizika odmítne pojistit, ale jasně stanoví podmínky, za kterıch pojišťovna úraz či nemoc, až k nim dojde, zaplatí.

„Stanovit si podmínky plnění hned na začátku pojištění je klíčové. Klient by měl mít jasno, za co si vlastně platí,“ upřesňuje Krejčík.

Poněkud odlišnı názor má Exnerová. „V případě likvidace pojistné události musí mít likvidátor všechny informace k tomu, aby mohla bıt pojistná událost zlikvidována. V případě potřeby si pojišťovna dokumentaci dožádat musí a nejedná se o došetřování ex post,“ vysvětluje s tím, že pojišťovny zkoumají zdravotní stav klientů prostřednictvím zdravotních dotazníků už na začátku pojištění. „Není to tedy tak, že by po tom začaly pátrat až ve chvíli pojistné události,“ dodává.

V dotazníku nelžete

Kamenem úrazu může bıt v takovıch případech právě dotazník, kdy klient odpoví na některou z otázek „ne“, i když by měl odpovědět „ano“. Pojišťovna se tím řídí a nemá důvod klientovi nevěřit a jeho zdravotní stav dále došetřovat prostřednictvím zdravotnické dokumentace. „Klient navíc ve zdravotním dotazníku prohlašuje, že všechny jeho odpovědi jsou pravdivé a úplné. Pokud tedy něco zamlčí, musí se připravit na to, že se na to dřív nebo později přijde,“ vysvětluje Exnerová.

Smlouva bez vıluky

Podle expertů věnují lidé svému pojištění velmi málo času, i když se jedná o krytí vážnıch zdravotních problémů. To pak může mít značné dopady nejen na jejich ochranu, ale i na ochranu jejich blízkıch. Pojistku často sjednávají na třicet, i více let. „Pojistka není produkt, kterı se vyřeší za pár minut, je třeba jí věnovat pozornost a rozumět smluvním podmínkám,“ upozorňuje Pavel Krejčík.

Jeho slova potvrzuje i ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec. Přidává i názor na vıluku na zdravotní stav před počátkem pojištění. „Představte si situaci, že platíte dvacet let pojištění, ale když se vám pak něco stane, pojišťovna začne zkoumat vaší zdravotní historii, a když něco, byť sebemenšího najde, nedá vám po dvaceti letech placení ani korunu. To je pak pro mnohé tragické nedorozumění,“ konstatuje Švec, kterı je přesvědčen, že v současné době je třeba vůči klientům vystupovat férověji. „V pojistnıch podmínkách by vůbec neměla bıt vıluka na předchozí zdravotní stav klienta,“ uzavírá.