Ekonomika

legalTV.cz: Co dělat, když váš obchodní partner skončí v insolvenci?

legalTV.cz: Co dělat, když váš obchodní partner skončí v insolvenci?

PRAHA „Řada věřitelů si myslí, že dlužník je v úpadku, až je zahájeno insolvenční řízení a až o tom rozhodne insolvenční soud. V řadě případů to ale není pravda, dlužník se nachází v úpadku dávno předtím, než je zahájeno insolvenční řízení. Minulost, která předchází insolvenčnímu řízení je rizikové období, které může znamenat, že obchodní partner dlužníka, kterı je často i jeho věřitelem, utrpí ztrátu,“ říká advokát Michal Žižlavskı.

A dodává: „I když má věřitel svou pohledávku zjištěnu, je uspokojena pouze poměrně a často dostane velmi málo. Vyplatí se tedy přemıšlet, jestli tam není ještě nějakı další užitek, kterı by mohl získat v průběhu insolvenčního řízení.“

Celé video najdete zde.