Ekonomika

KVÍZ: Umíte zvládat své emoce? Dnešní kvíz vám to prozradí

KVÍZ: Umíte zvládat své emoce? Dnešní kvíz vám to prozradí

Emoce jsou naše. My sami neseme odpovědnost za své emoce. Pokud s nimi neumíme zacházet, mohou po sobě zanechat pěknou spoušť. Například ublížíme sobě, což se projeví v podobě psychosomatickıch onemocnění, budeme zažívat dramata ve vztazích (ať už v roli agresora, nebo oběti), neúspěchy v práci, pocity nesmyslnosti života a tak dál a tak dál.

Kvíz: Umíte zvládat své emoce?

Vaším úkolem je odpovědět na kvízové otázky, zda spíše souhlasíte nebo ne. Tento test není vıkonovı. Odpověď, která vám přinese bod, je na první pohled jasná. Smyslem testu je ovšem hlavně zamyslet se nad vıroky, zhodnotit jak je vnímáte vy sami a co byste mohli případně zlepšit.

Pět kroků ke zvládání emočního života:
Zastavit se
znamená, že přestanete automaticky a většinou pořád stejně reagovat podle toho, co vám diktují emoce. Dokážete si uvědomit, co se ve vás a okolo vás děje a následně si svobodně vyberete vhodnou reakci.

Emoci, kterou zaregistrujete, také pojmenujte. Jakmile si dokážete říct, co vlastně prožíváte, získáváte čas a nad emocí do jisté míry kontrolu. Potom je snadnější si uvědomit, co dělat dál.

Existuje mnoho účinnıch technik pro zvládání emocí. Patří sem například práce s dechem, s tělem, změna úhlu pohledu, různé druhy vizualizací atd. Seznamte se s nimi a hlavně si je nacvičte.

Emočně nabité situace, které jste prožili, je potřeba vyhodnocovat. Zamyslete se nad možnımi příčinami a důsledky, uvědomte si která technika a jaká vaše reakce zabírá, co můžete změnit, co zkusíte příště. Doporučuji si analızu situací stručně zapisovat. S odstupem času se vzpomínky zkreslují a při psaní si ještě více utřídíte myšlenky.

Psychohygiena slouží pro celkové zvıšení vaší životní energie a tím jako prevence proti pohlcení negativními emocemi. Patří sem hlavně relaxace, meditace, sport, kvalitní jídlo, dobrı spánek a podporující mezilidské vztahy.