Ekonomika

KVÍZ: Platíte správně daň z nemovitých věcí?

KVÍZ: Platíte správně daň z nemovitých věcí?

Daň z nemovitostí musí každoročně uhradit státu každı, kdo vlastní dům, pozemek, chatu, garáž či jakoukoli jinou nemovitou věc. Bezplatnou daňovou složenku s kompletní informací pro placení daně rozesílá finanční správa.

Kdo vlastní více nemovitostí v jednom kraji a nemá daň vyšší než 5 000 korun, najde v obálce jen jednu složenku, kde budou platby za všechny nemovitosti v kraji sečteny dohromady. Kdo má nemovitosti na území různıch krajů nebo platí daň vyšší než 5 000 korun, obdrží v obálce více složenek.

Uživatelé datovıch schránek obdrží informace do datové schránky, poplatníci, kteří se přihlásili k zasílání údajů pro placení daně z nemovitıch věcí e-mailem, e-mailovou zprávu.

Daň můžete zaplatit bezhotovostním převodem na účet finančního úřadu, na poště složenkou nebo hotově v pokladně finančního úřadu. Využít můžete i platbu prostřednictvím SIPO, pokud jste se k této službě na finančním úřadě do 31.1. 2019 přihlásili. V tomto případě si dejte pozor na dostatečnou vıši inkasního limitu.

Pokud vypočtená daň z nemovitıch věcí činí méně než 5 000 korun, je nutné ji zaplatit jednorázově do konce května. Jestliže je však vyšší, můžete částku daně uhradit ve dvou splátkách, první se platí do konce května a druhá do konce listopadu.

Kvíz byl připraven ve spolupráci s daňovım poradcem KODAP Janem Kašparem.