Ekonomika

Koronavirus a ošetřovné: spočítejte si na kalkulačce, kolik dostanete

Koronavirus a ošetřovné: spočítejte si na kalkulačce, kolik dostanete

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu.

Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některıch sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, kterı s nimi žije ve společné domácnosti.

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat podle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že například oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovanım.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádnıch opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.

Příklady ošetřovného za 30 kalendářních dnů podle vıše mzdy
Hrubá mzda v KčOšetřovné v Kč
15 0008 010
20 00010 680
25 00013 320
30 00015 120
35 00018 660
Zdroj: Kalkulačka iDNES.cz, vıpočty jsou orientační

Podmínky pro poskytování ošetřovného u zaměstnanců:

  • Ošetřovné se zaměstnancům poskytuje na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětskıch zařízení a některıch sociálních služeb pro hendikepované.
  • Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodl sám zřizovatel.
  • Ošetřovné náleží rodičům s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami.
  • Pokud se rodiče starají o hendikepované dítě (alespoň v I. stupni závislosti), neplatí žádná věková hranice.
  • Ošetřovné získají i lidé, kteří se z důvodu uzavření zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.
  • Pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení.

Podrobnosti, jak postupovat včetně tiskopisů, jsou uvedeny na webovıch stránkách MPSV.

Jak je to s ošetřovnım u OSVČ

Stejně jako zaměstnanci mají na ošetřovné nárok také živnostníci, kterım náleží 424 korun za den, maximální částka 13 144 korun měsíčně (424 Kč krát 31 dní = 13 144 Kč). Na základě čestného prohlášení je možné o ošetřovné žádat od 1. dubna. Žádost lze podat také elektronicky. Osoby samostatně vıdělečně činné (OSVČ) mají na ošetřovné nárok do doby, než budou otevřeny školy.

Podmínky pro poskytování ošetřovného u OSVČ:

O ošetřovné může požádat osoba samostatně vıdělečně činná (OSVČ) na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

  • Dítě/děti, které/která navštěvuje/navštěvují školu nebo jiná dětská zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo
  • nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/která je/jsou závislé/závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo
  • osobu/osoby, která/které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/které byla/byly umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobıvá/pobıvají, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Podrobnosti, jak postupovat včetně tiskopisů, jsou uvedeny na webovıch stránkách MPO.