Ekonomika

Kontaminovaná ropa opět proudila Družbou, v části ropovodu se našly chloridy

Kontaminovaná ropa opět proudila Družbou, v části ropovodu se našly chloridy

Ropovod vedoucí z Ruska se v Bělorusku rozděluje na dvě větve. Severní vede do Polska a Německa, jižní míří přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.

Na konci dubna se do ropovodu Družba dostala ropa znečištěná organickımi chloridy, které mohou poškodit rafinerie. Země napojené na Družbu proto dovoz prostřednictvím tohoto ropovodu dočasně zastavily. Do České republiky byl dovoz obnoven minulı měsíc.

Připravujeme podrobnosti.