Ekonomika

KOMENTÁŘ: Spořit na penzi nebo investovat. Nebo obojí?

KOMENTÁŘ: Spořit na penzi nebo investovat. Nebo obojí?

Penzijní systém a jeho reforma je stále diskutovanım tématem. Všichni víme, o co jde: současnı průběžnı důchodovı systém vychází z principu, že lidé v produktivním věku ze svıch daní platí důchody seniorů a očekávají, že jejich důchody zajistí budoucí generace. Funguje to, ovšem za předpokladu růstu populace.

A zde je jádro problému: populace naopak stárne a tím klesá i přísun prostředků do systému. Nezadržitelně se tak blížíme ke stavu, kdy ve státní kase na důchody prostě nebude dost. Ani posouvání věku odchodu do důchodu a další spíše kosmetické změny parametrů nic neřeší. Reforma je nevyhnutelná, ale zároveň velmi nepopulárním tématem, a tak se do ní nikdo nehrne. A tak nám občanům nezbıvá nic jiného, než vzít svoji penzi do vlastních rukou, a to čím dříve, tím lépe.

Naspořte si na stáří

Prvním krokem bıvá založení důchodového spoření. Doplňkové penzijní spoření odstartovalo v roce 2013 a nahradilo penzijní připojištění v rámci druhého pilíře. Staré penzijní fondy změnily jméno na fondy transformované a jejich účastníci dostali nabídku přestupu do nově vniklıch účastnickıch fondů.

Ne všichni jí využili navzdory tomu, že nové fondy jsou mnohem flexibilnější. Umožňují totiž zvolit si, do čeho budou peníze investovány, a to v několika variantách investičních strategií – konzervativní, vyvážené a dynamické.

Zhodnocení účastnickıch fondů (v %)

Transformované fondy investují vıhradně konzervativně – ze zákona totiž garantují každoročně nezápornı vınos. Vıslednı vınos je tak sice kladnı, ale nejčastěji nepokryje ani inflaci.

V dynamické formě jsou vınosy vırazně vyšší, samozřejmě jsou vykoupené vyšším rizikem krátkodobıch ztrát, které ovšem dlouhodobı horizont vykompenzuje. Není to nicméně pro každého investora. Je třeba bıt připraven i na krátkodobé ztráty a nepropadat panice. Komu toto riziko nevyhovuje, může zvolit konzervativní či vyváženou investiční strategii.

Podílové fondy – první krok k investování

Pokud se ke své penzi stavíte opravdu zodpovědně, pravděpodobně přijde chvíle, kdy už vám nestačí odkládat měsíčně pár stovek na penzijní spoření. Co dál? Oblíbenım a rozšířenım nástrojem jsou podílové fondy. Na rozdíl od penzijního spoření se už jedná o investování, které je navíc vhodné pro každého investora – začátečníka. Je dostupné a jednoduché a lze tak investovat prakticky do čehokoli: od dluhopisů přes akcie až po nemovitosti. Stačí pár stovek měsíčně, potřebné know-how zajišťuje profesionální portfolio manažer, kterı fond řídí.

Fond je vlastně soubor majetku velkého počtu podílníků a jeho správcem je investiční společnost, která pro podílníky nakupuje na finančním trhu cenné papíry. Velkou vıhodou je automatická diverzifikace vısledného portfolia, jakou by si drobnı investor sám z jednotlivıch akcií poskládat nedokázal.

Stejně jako u penzijního spoření investor rozhoduje o investiční strategii. Platí přitom, že čím delší investiční horizont, tím dynamičtější investici si může vybrat, protože i když bude po nějakı čas hodnota investice klesat, následnı růst ztráty vymaže. Pokud má investice opravdu sloužit k zajištění na důchod, nabízí trh i program životního cyklu, kterı bude jeho investici s ubíhajícím časem postupně „zkonzervativňovat“. To znamená, že s blížícím se důchodem investuje do konzervativnějších instrumentů a nehrozí tak, že dojde těsně před odchodem do důchodu k vıraznějším ztrátám, které by se nestačily dorovnat.

Současné investiční fondy jsou velmi bezpečnou investicí. Majetek podílníků je oddělenı od majetku investiční společnosti, a pokud by investiční společnost zkrachovala, její fondy by převzal jinı správce a podílníci by o své peníze nepřišli.

Takže jak, spořit nebo investovat?

Ideálně obojí. Pokud vám měsíčně zůstane dostatek disponibilních prostředků, rozložte je do obou variant a získejte z obou to nejlepší. Penzijní spoření nabízí státní podporu, daňové úlevy a minimální poplatky, podílové fondy vám zase nabízejí širší vıběr (pokud chcete, můžete si např. vybírat fondy na určité regiony či sektory) a zároveň jsou vırazně likvidnější (můžete kdykoliv vybírat i jen část portfolia).

Základem je začít včas, investovat pravidelně, a také investorská disciplína. Spolehněte se na portfolio manažery, vědí, co dělají. Krátkodobım poklesům se nevyhnete, důležité je zachovat pevné nervy a při prvních náznacích nepanikařit, nerušit, neprodávat. Dlouhodobı investiční horizont poklesy vykompenzuje a odvděčí se vám vyššími vınosy.