Ekonomika

KOMENTÁŘ: Nový stavební zákon omezí ochranu přírody i památek

KOMENTÁŘ: Nový stavební zákon omezí ochranu přírody i památek

PRAHA Paragrafovı návrh nového stavebního zákona a doprovodnıch zákonů byl minulı tıden zveřejněn a odeslán do připomínkového řízení. Proces přípravy i samotnı obsah návrhu považuje Zelenı kruh z hlediska ochrany životního prostředí a dalších veřejnıch zájmů za zcela nepřijatelnı.

Návrh zákona neřeší skutečné problémy v územním plánování a při umisťování staveb. Namísto zkvalitnění, zefektivnění a zrychlení práce státních úřadů přenáší odpovědnost za respektování zákonů na stavebníky a potlačuje práva samospráv. Možnost včasné dohody mezi různımi skupinami v území nahrazuje následnımi soudními spory. Diktuje obcím megalomanské stavby na jejich území proti jejich vůli.

Návrh také ruší závazná odborná stanoviska státních úřadů doposud zodpovědnıch za ochranu přírody či památek a veškeré rozhodování o dopadu staveb na okolí soustředí do rukou centrálně řízeného stavebního úřadu, jehož hlavním zadáním není vyvážená ochrana veřejnıch zájmů, ale co nejrychlejší stavění.

Památkáři, experti na životní prostředí, obecní samosprávy, ale i majitelé pozemků se podle návrhu zákona stanou při územním plánování a umisťování staveb pouhımi diváky. Jejich možnost účinně ovlivnit přípravu územního plánu nebo podobu územního rozhodnutí zmizí. Všechny spory má v budoucnu řešit pouze soud.

Okleštění pravomocí odborníků a práv občanů a majitelů ovšem zrychlení vıstavby nepřinese. Spory se jen přesunou z úřadů na soudy. Místo toho hrozí nevratné poškození například kulturních památek, spodních vod či vıstavba, která nebude bezpečná z pohledu požární ochrany.

Petra Kolínská a Daniel Vondrouš působí v Zeleném kruhu, Václav Orcígl ve spolku Arnika.

Zelenı kruh je sdružení 27 českıch nevládních neziskovıch ekologickıch organizací.  Arnika je nezisková organizace, jejímž cílem je spojit ty, kteří usilují o lepší životní prostředí.

CHCETE SE TAKÉ VYJÁDŘIT?

Jste právník/právnička a rád/a byste se vyjádřil/a k současnému dění, právnickému stavu či novinkám v legislativě? Napište nám na [email protected]