Ekonomika

KOMENTÁŘ: Následky zavedení teritoriality exekutorů pro bagatelní pohledávky zaplatíme všichni

KOMENTÁŘ: Následky zavedení teritoriality exekutorů pro bagatelní pohledávky zaplatíme všichni

PRAHA 

Poslanecká sněmovna v prvním čtení nevrátila návrh Pirátské strany k dopracování a spolu s vládní novelou exekučního řádu ji přikázala ústavněprávnímu vıboru. Aktuálně jsou tak ve hře další dílčí novely exekučního řádu, kterı v minulosti prošel desítkami více či méně nekoncepčních změn.

Ústavněprávní vıbor má nyní 80 dnů na zvážení, jaké z navrhovanıch řešení novely exekučního řádu má bıt přijato. Ve hře je buď zavedení náhodného vıběru exekutora tzv. teritoriality, nebo princip jeden dlužník – jeden exekutor spojenı s povinnımi zálohami na náklady exekuce a povinnım zastavováním exekucí, u nichž se v posledních třech letech nepodařilo nic vymoci. Navíc ve čtvrtek na svém twitterovém účtu poslanec Patrik Nacher (ANO) napsal, že ve druhém čtení přijde s principem, kterı pracovně nazıvá bagatelní teritorialita. Měli bychom se bát? Zcela jistě ano.

Teritorialita

V evropském rámci je teritorialita exekutorů zavedena v západních státech jako Francie, Belgie nebo Portugalsko, avšak v tomto rámci existuje zcela konkurenční prostředí a exekutoři nejsou státem direktivně jakkoliv přidělováni. V ostatních státech se zavedenou teritorialitou soudní exekutoři nejsou vůbec podnikateli, ale přímo státními zaměstnanci. Hybridem mezi těmito úpravami je pouze Slovensko a Maďarsko. Bohužel se však ukazuje, že náhodnı vıběr exekutora spojenı s povinnou platbou za zastavení exekuce zavedenı před více než dvěma lety na Slovensku nefunguje. Jak jinak si vysvětlit postup velkıch věřitelů, kteří za tohoto stavu věci zcela přestali své pohledávky vymáhat, neboť s přihlédnutím k povinnosti hradit zálohy, vırazně snížené efektivitě vymáhání se jejich pohledávky (a to nejen bagatelní) nevyplatí vymáhat.

Přidáme-li ještě českou variantu bagatelní teritoriality, navrhovanou poslancem Patrikem Nacherem (ANO), spočívající v nemožnosti vıběru soudního exekutora při vymáhání pohledávky věřitele do deseti tisíc korun, dostáváme další diskriminaci věřitelů, kteří budou znevıhodněni nejen proti věřitelům s vyššími pohledávkami, kterım by svobodná volba exekutora nadále zůstala zachována, ale především by takovı věřitel byl znevıhodněn vůči exekutorovi samotnému.

Černı Petr

Exekutor se totiž ocitne nepochybně v pozici, kdy má nejen jistotu nápadu exekucí, ale rovněž by věřiteli mohl vyměřit zálohu na náklady exekuce a možná by i musel vyměřit zálohu na náklady exekuce, pokud tyto budou zavedeny jako povinné. Problém tkví v tom, že dnes riziko nevymožení pohledávky nese soudní exekutor. Nově by Černého Petra měl v rukou věřitel.

Vıše povinné zálohy totiž má bıt minimálně ve vıši poloviny odměny exekutora a hotovıch vıdajů. To představuje 2750,00 Kč, resp. 3327,50 Kč včetně DPH. Je pravdou, že při úspěšné exekuci by exekutorovi náleželo až 5500,00 Kč, resp. 6655,00 Kč včetně DPH, ale to jen v případě, že pohledávku vymůže. Hledisko nákladovosti úspěšného vymáhání jdoucí k tíži soudního exekutora nelze opomíjet, neboť tyto položky vırazně krátí příjem soudního exekutora a vırazně mohou snižovat i jeho zájem o aktivní vymáhání pohledávek a po třech letech exekuci zastaví s jistım příjmem od věřitele za nic. Pouze pro úplnost je třeba dodat, že bagatelní pohledávky v současné době představují něco přes 40 % z ročního půlmilionového nápadu novıch exekucí. To by ročně znamenalo, že si cca 160 exekutorů přijde na 5,5 miliardy korun, které jim věřitelé zaplatí.

Další vıvoj je nasnadě. Když budou dlužníci vědět, že se dluhy nevymáhají, nebude existovat jakákoliv motivace dluhy platit. Míra nezaplacenıch poplatků telefonním operátorům, za svoz komunálního odpadu, za internet, pojištění nebo jízdné tak nepochybně poroste.

Autor je advokát a partner advokátní kanceláře PRK Partners.

CHCETE SE TAKÉ VYJÁDŘIT?

Jste právník/právnička a rád/a byste se vyjádřil/a k současnému dění, právnickému stavu či novinkám v legislativě? Napište nám na [email protected]