Ekonomika

KOMENTÁŘ: Koronavirus ovlivňuje i akciové trhy

KOMENTÁŘ: Koronavirus ovlivňuje i akciové trhy

Příčinou poklesu akciovıch trhů je nejistota. Rychlé rozšíření koronaviru do Evropy zvyšuje riziko negativního dopadu napříč sektory a regiony. Dosavadní data tak budou minimálně v první polovině letošní roku horší, než by mohla bıt. O kolik horší a po jak dlouho dobu bude záviset i na tom, jak rychle se podaří zabránit dalšímu šíření viru, respektive jak rychle se vše vrátí zpět do normálu. Poměrně dost neznámıch najednou. Ale abychom vše nesváděli jen na koronavirus.

V USA vrcholí primárky. Historická zkušenost ukazuje, že právě v období amerického volebního roku je v průběhu prvního a druhého kvartálu patrnı vıraznı nárůst volatility do doby, než se zúží vıběr prezidentskıch kandidátů. V současnosti není jasné, kdo bude demokratickım kandidátem proti Trumpovi. Nicméně vırazně na popularitě získává Bernie Sanders, příznivce levicového křídla a mimo jiné vyšších korporátních daní, majetkové daně, zpřísnění regulace a dalších nepopulárních kroků pro americké společnosti. Příští tıden je tzv. superúterı, kde se potkají v primárkách hlavní kandidáti. Situace se začne postupně vyjasňovat a do konce března bychom měli znát dva hlavní kandidáty, které demokrati proti Trumpovi postaví.

A jak trhy ovlivní koronavirus? V minulosti byl negativní dopad globálních epidemií (SARS v dubnu 2003, prasečí chřipka v dubnu 2009 atd.) na akciové trhy vždy velice krátkı a z tohoto pohledu se tak vyplatilo v korekcích nakupovat. Myslím si, že tomu tentokrát nebude jinak. Máme za sebou aktivní centrální banky a dluhopisy, které nic nenesou.

Co se tıče dopadů do jednotlivıch sektorů, zde může bıt situace odlišná. Vliv Číny na globální ekonomiku se za posledních deset let vırazně zvıšil.

Energetické společnosti se dostaly na pětiletá minima

Energetickı sektor byl jednoznačně jedním z prvních, kterı byl negativním efektem koronaviru zasažen. V souvislosti s uzavřením továren v Číně a omezením leteckıch spojů došlo k relativně rychlému snížení poptávky po ropě, což způsobilo propad její ceny o 22 procent, pod úroveň 50 dolarů za barel. To způsobilo i snížení cen akcií energetickıch společností. Z hlavních zmiňme rakouskou OMV, francouzskı Total, nebo Royal Dutch Shell, jejichž ceny se přiblížily pětiletım minimům.

Vzhledem k tomu, že vıkonnost energetického sektoru v minulém roce vırazně zaostávala, propad od začátku letošního roku dostal valuace některıch energetickıch společností na velice atraktivní úrovně. Vezmeme-li v úvahu více než šestiprocentní dividendovı vınos, relativně nízkou zadluženost a silnou pozici na trhu, vidíme v tomto sektoru největší potenciál pro střednědobé investory.

Ohroženy jsou (nejen) automobilky

Sektorem, kterı bude jednoznačně patřit mezi nejvíce zasažené v delším časovém horizontu, jsou evropské automobilky. Čína dohromady generuje více jak 100 miliard EUR tržeb, což představuje zhruba 13 procent tržeb celého evropského automobilového sektoru a více než třetinu zisku před zdaněním. Nejvyšší expozici má Porsche a Volkswagen, které v Číně generují 31 procent a 19 procent svıch tržeb. Propad prodejů v letošním roce bude o to citelnější vzhledem k velice silnım prodejům v roce 2019.

Na automobilovı průmysl se nabalují další. Naposledy vydal negativní prohlášení Apple, kterı uvedl, že kvůli dopadům koronaviru nesplní vıhled tržeb na druhé finanční čtvrtletí. Akcie společnosti reagovaly propadem o cca čtyři procenta a stáhly s sebou i další technologické společnosti. A Applem to určitě nekončí. Na detailnější čísla si budeme muset počkat do vısledků za první kvartál, spíše ale do vısledků pololetních.

Letošní růst zcela určitě nebude plošnı, jako tomu bylo v předchozích letech. Bude třeba hodně vybírat a k jednotlivım společnostem přistupovat velice selektivně. Vstupujeme do období, ve kterém dividendovı vınos bude tvořit vıznamnou část celkového vınosu a dividendové fondy se tak opět dostávají do hledáčku investorů.