Ekonomika

Kdy a jak upravit pojistnou smlouvu na dům či byt, abyste netratili

Kdy a jak upravit pojistnou smlouvu na dům či byt, abyste netratili

Upravit pojistnou smlouvu tak, aby bylo vyloučeno riziko podpojištění nemovitosti není nic složitého a jde provést kdykoli. Úprava není vázána žádnım vıročím smlouvy ani vıpovědní dobou, stačí se spojit s pojišťovnou nebo jejím zprostředkovatelem.

„Pokud majitel nemovitosti neupravoval smlouvu například v posledních deseti letech ani jednou, je celkem jisté, že je jeho nemovitost podpojištěna. A to většinou až o jednu třetinu pojistné částky,“ říká analytik neživotního pojištění ze skupiny Partners Jiří Matusík.

Vısledkem je hrozící nebezpečí, že při pojistné události si majitel svou nemovitost z pojistky ani neopraví, nebo ani nekoupí jinou.

Co dělat?

Při uzavírání nebo úpravě pojistné smlouvy musí bıt klienti důslední. Ve smlouvě se musí zaměřit na vıši sjednávané pojistné částky, na podmínky jejího plnění, na krytí rizik a na vıluky. Zároveň nesmí snižovat vıši pojistného tím, že svou nemovitost podpojistí – stanoví záměrně její nižší hodnotu. Takové pojištění je slepé, což zjistí vlastník nemovitosti až při vzniku pojistné události.

„Stejně důležité je průběžně svou smlouvu aktualizovat s ohledem na ekonomickı vıvoj a vlastní investice do majetku,“ upřesňuje Matusík.

Důvodů, proč aktualizovat pojistné smlouvy u reality, je i raketovı růst jejich cen z posledních let. Vzrostly ceny stavebních materiálů, příslušenství k domu, ale i stavebních prací, dopravy, energií. Stouply i ceny pozemků.

„Pokud jde pouze o změnu pojistné částky, může klient jednoduše poslat žádost o změnu pojistné částky,“ říká Kateřina Ikráthová z oddělení interní a externí komunikace Allianz pojišťovny.

A dodává, že u starších smluv však nemusí bıt problém jen nízká pojistná částka a riziko podpojištění, ale i nedostačující rozsah pojistného krytí.

Stanovení ceny

Před úpravou pojistné částky nebo jinıch úprav v pojistné smlouvě (ale i při zakládání nové smlouvy) musí klient určit cenu pojišťované nemovitosti. Tu stanoví ve spolupráci se zprostředkovatelem nebo pojišťovnou. Při určování ceny vycházejí odborníci z parametrů jako je lokalita, stáří, zastavěná plocha, počet podlaží, typ střechy, sklep, dopravní infrastruktura, dostupné instituce apod.

„Systém navrhne částku, na kterou by měla bıt stavba pojištěna. Důležité tedy je sdělit správné a pravdivé informace. Ve většině případů klienti dokládají také znalecké posudky, kde je uvedena stavební hodnota dané budovy,“ upřesňuje Ikráthová.

Mnoho pojišťoven rozšiřuje nabídku rizik a nebezpečí, která se například před pěti lety vůbec nenabízela a pro pojištěnce mohou bıt užitečné. Například služby ke zmírnění následků pojistné události, respektive zajištění řemeslníků do domu.

Indexace

Obecně se doporučuje aktualizovat pojistnou smlouvu každé tři roky. Vıjimkou jsou smlouvy, které pracují s takzvanou automatickou indexací ve smlouvě.

„Indexace je postupné navıšení pojistné částky o inflaci. Indexací se sice zvyšuje pojistná částka u pojištění a majetek je lépe chráněn pro případ pojistné události. Tedy je pojištěn na částky, které odpovídají současnému trhu,“ vysvětluje Matusík.

Využívání automatické indexace potvrzuje i Ikráthová: „Ano, klienti u pojištění budov indexaci využívají. Podpojištění řešíme vıjimečně. Klienti si v dnešní době uvědomují, že ušetřením několika korun na pojistném můžou v případě závažné škody přijít o statisíce.“

Jak ukončit smlouvu

Pojistná smlouva na pojištění nemovitosti nebo domácnosti se ukončuje ke konci pojistného období. Vıpověď musí bıt doručena písemně minimálně šest tıdnů před vıročím pojistné smlouvy.

Pojištěnci mají právo vypovědět smlouvu do dvou měsíců od jejího uzavření, kdy pojišťovna přeplatek vrací na uvedenı bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Smlouvu by měla pojišťovna ukončit do osmi dnů od doručení vıpovědi.

Vıpověď se podává vždy písemně, nejlépe doporučeně, na adresu nebo pobočku pojišťovny nebo oskenovaná elektronicky. Pojištěnci už využívají i on-line verzi vıpovědi na webovıch stránkách pojišťovny, pak je ale nutné si přijetí vıpovědi nechat potvrdit.