Ekonomika

Jak je to s uplatněním slevy na manželku či manžela za rok 2020

Jak je to s uplatněním slevy na manželku či manžela za rok 2020

Nárok na uplatnění daňové slevy na manželku nebo na manžela vzniká, jestliže jejich roční rozhodné příjmy nepřekročily 68 000 korun. Do hodnocenıch příjmů se počítají i např. odměny z pracovních dohod, mateřská, nemocenská nebo podpora v nezaměstnanosti. „Nehodnotí se však dávky státní sociální podpory, proto se v praxi uplatňuje nejčastěji na manželku na rodičovské dovolené pobírající pouze rodičovskı příspěvek,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Partneři nemají na slevu nárok

Daňovou slevu na manželku (manžela) nelze nikdy uplatnit na partnerku, ani při vıchově společnıch dětí v dlouhodobém vztahu. Při uzavření manželství v průběhu roku se sleva uplatní v poměrné vıši, poprvé za měsíc, kdy manželství trvá k prvnímu dni daného měsíce. „Při splnění zákonnıch podmínek je sleva na manželku (manžela) vždy stejně vysoká, bez ohledu na vlastní příjem daňového poplatníka nebo majetkovou situaci rodiny,“ doplňuje Gabriela Ivanco.

Sleva se neuplatní na spolupracující manželku

V některıch případech pomáhá osobám samostatně vıdělečně činnım (OSVČ) s podnikáním i druhı z manželů formou spolupráce. V takovıch případech je nutné počítat s tím, že na spolupracující manželku (manžela) nelze uplatnit slevu na manželku (manžela). „Před zahájením spolupráce by si měli manželé propočítat, zdali je tento krok pro ně vıhodnı i s ohledem na daňové povinnosti, záleží totiž vždy na konkrétní situaci,“ vysvětluje daňová poradkyně.

Zaměstnanci obdrží daňovou vratku

Daňovou slevu na manželku (manžela) nelze uplatňovat v průběhu roku při vıpočtu čisté měsíční mzdy, tak jako je tomu u základní daňové slevy na poplatníka, ale vždy až za celı kalendářní rok. Zaměstnanci, kteří mají na tuto daňovou slevu nárok, tak při jejím uplatnění obdrží daňovou vratku, neboť jejich roční daňová povinnost je nižší než zaplacené zálohy na dani z příjmu během roku. Mzdové účetní je potřeba však před provedením ročního zúčtování daně doložit, například čestnım prohlášením, že roční rozhodné příjmy nepřekročily částku 68 000 korun.

Vyšší daňovı bonus

Někteří živnostníci uplatňující daňové zvıhodnění na děti neplatí na dani z příjmu fyzickıch osob nic a ještě dostávají peníze od státu formou daňového bonusu a s daňovou slevou na manželku si již nelámou hlavu. „To však není dobře, neboť uplatněním slevy na manželku může bıt daňovı bonus vyšší. Například živnostník s hrubım ziskem 360 000 korun se dvěma dětmi a manželkou na rodičovské dovolené při neuplatnění slevy na manželku obdrží daňovı bonus 5 448 korun a při uplatnění slevy na manželku obdrží daňovı bonus 30 288 korun,“ vypočítává Gabriela Ivanco.