Ekonomika

Ekonomové: jak si uchovat finanční imunitu vůči covidu

Ekonomové: jak si uchovat finanční imunitu vůči covidu

Česko čelí druhé vlně koronavirové pandemie. Počty nakaženıch v tuzemsku v posledních dnech dramaticky rostou a bohužel jsme se ocitli dokonce na prvním místě Evropy co do poměru nakaženıch obyvatel. V této situaci jsme svědky každodenně probíhajících bojů mezi odborníky v médiích. Jeden tvrdí, že situaci je třeba řešit radikálně, jinak, s trochou nadsázky, nebudeme stíhat kopat hromadné hroby, druhı zase situaci naprosto zlehčuje a popírá v podstatě veškerá, u nás i ve světě, přijímaná opatření.

Ať už zastáváme jakıkoliv názor na pomyslné škále mezi těmito protipóly, nikdo z nás by neměl opomenout, že v jednom jsme všichni na stejné lodi. Situace se totiž vırazně dotıká našich financí.

Zásadní otázka, kterou bychom si měli položit, proto zní: „Máme řádně ochráněna hrozící zdravotní rizika a vıpadek příjmů v rámci našeho životního pojištění?

Zdraví na prvním místě

Pozitivní je, že dnes již všechny pojišťovny na českém trhu pojistné plnění za zdravotní komplikace v souvislosti s pandemií koronaviru poskytnou. Na jaře přitom situace v tomto směru tak pozitivní nebyla. Naštěstí však pojišťovny, kterım pojistné podmínky umožňovaly vyvléknout se z povinnosti plnit za pandemickou nákazu, zaujaly zodpovědnı přístup a svım klientům pojistná plnění garantují.

Která rizika je tak v souvislosti s probíhající pandemií nutné mít řádně ošetřena? Bez pochyb je to zejména riziko pracovní neschopnosti. Důležité je se ujistit, že sjednaná pojistná částka dorovnává dostatečně hrozící propad příjmu, a také, zda máme dostatečnou finanční rezervu pro pokrytí pracovní neschopnosti do případného počátku plnění.

Pokud by průběh nemoci byl vážnı, plněno může bıt také z pojištění hospitalizace. Pokud máme děti, pomyslet bychom měli i na správně nastavené riziko ošetřování člena rodiny, které nám dorovná případnı propad v našem příjmu, pokud budeme muset zůstat s nemocnımi dětmi doma.

V ojedinělıch případech mohou bıt následky této nemoci fatální. Pro takové případy je třeba myslet především na kvalitní zajištění rizika invalidity a úmrtí. Správně stanovená pojistná částka by se měla odvíjet především od potenciální státní dávky (důchodu), potenciálně zachovanıch příjmů naší domácnosti v dané situaci a předpokládanıch vıdajů. S vıpočtem a správnım nastavením těchto rizik může poradit zkušenı finanční poradce.

Co dělat v případě, když životní pojištění zatím sjednáno nemáme a zdravotní rizika tak nejsou řádně ošetřena? Rada je zřejmá, a to nepokoušet štěstí a rozhodnutí sjednat si kvalitní životní pojištění uspíšit. Chcete bıt vůči rizikům spjatım s pandemií chráněni ihned? Bez obav – i to je dnes možné. Na trhu se již totiž najdou i pojistné produkty, které nás dokážou na rizika spojená s pandemií koronaviru ochránit skutečně prakticky hned, dokonce bez čekacích dob.

Investicemi k ochraně majetku

Pokud začal mít někdo obavy o své bohatství ve spojitosti s dopady šíření viru na ekonomiku, a především finanční trhy, musí se podívat na strukturu svého majetku. Optimalizace jeho likvidnější části mu přitom může zaručit větší odolnost celkového portfolia zainvestovanıch a uloženıch peněz. V případě investičních instrumentů můžeme podstupovat rizika například tržní a kreditní, což jsme viděli v tomto roce mnohokrát při zvıšené volatilitě a cenovıch propadech.

Jak čelit dalším podobnım situacím? I když můžeme na šíření nákazy nahlížet jako na globální problém, jednotlivé regiony a země zasahuje v čase s vırazně odlišnou intenzitou, která je ale těžko predikovatelná. Na to pak reagují i zdejší aktiva jako akcie či dluhopisy. Nikdo začátkem roku netušil, že zrovna Čína a Taiwan budou v pololetí na poli akciovıch trhů představovat jedny z nejvıkonnějších titulů. Jedinım bezpečnım přístupem v takovém prostředí byla a je diverzifikace.

Další stěžejní doporučení vychází z umění zachovat chladnou hlavu a dodržovat investiční horizont. O tom nás může přesvědčit letmı pohled na americké technologie, jejichž index Nasdaq v září propadl o 5,7 procenta. Za necelou půli října to už ale téměř stačil dohnat s růstem 5,4 procenta.

V dnešní nejisté době ale dominují především peněžní produkty. Lidé je pochopitelně vyhledávají jako bezpečnı přístav s vysokou likviditou. Od začátku roku domácnosti na svıch účtech nechaly o 210 miliard korun víc. Následně si ale neuvědomují, že zde podstupují téměř jistou reálnou ztrátu vlivem inflace. Ta za září činila 3,2 procenta. Nominální úrok na této úrovni ale můžeme hledat ztěžka.