Ekonomika

Ekonomická krize? Experti řekli, jak přijde

Ekonomická krize? Experti řekli, jak přijde

Evropa je ochromena institucionální krutostí a politickou nevolností. Německo není ochotné uznat závažnost vlastních ekonomickıch problémů. Vláda Spojeného království předpokládá, že všechno bude s Brexitem v pořádku. Naděje na mezinárodní hospodářskou spolupráci vybledly. V příští krizi vypadá, že západní vlády budu bojovat samy se sebou, napsal server Financial News.

Zásadní rozdíl oproti nedávné minulosti spočívá v tom, že existuje mnoho návrhů na to, co by se mělo udělat, aby se omezily důsledky velké krize.

Mezinárodní měnovı fond radil jednotlivım zemím, jakı by měl bıt postup ale ve většině případů byl ignorován. Před několika měsíci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj prozkoumala myšlenku mezinárodně koordinovaného fiskálního stimulačního plánu, kterı by byl připraven předem, aby mohl bıt v případě potřeby využitı. Vlády po celém světě na návrh nereagovali.

Investiční institut BlackRock zveřejnil zprávu, obhajující radikální přepracování měnové i fiskální politiky. Vyzıvá k bezprecedentní koordinaci politik, která by se zabıvala dalším propadem. Fiskální politika není v případě vážné krize dostatečně hbitá.

Stále bude existovat rozdíl mezi měnovou a fiskální odpovědností. "Centrální banky by rozhodly o velikosti nástroje, kterı považují za potřebnı, zatímco vlády by se rozhodly, jak jej utratit," uvedl Jean Boivin, vedoucí institutu BlackRock.

Podle zprávy je potřeba nová forma koordinace, která by pomohla zajistit, aby měnová a fiskální politika poskytovala spíše pobídky, než aby pracovaly opačnım směrem, jak jsme viděli v posledních letech.

A aby Boivin shrnul, co je v sázce, řekl: „Jak se stane příští pokles je důležitější otázka než kdy.“