Ekonomika

Dovoz nelegálního odpadu enormně narůstá. Vozí se z Německa i Itálie

Dovoz nelegálního odpadu enormně narůstá. Vozí se z Německa i Itálie

Celníci během poslední akce nazvané Plast zachytili sedmnáct kamionů vezoucích zhruba 400 tun nesprávně deklarovaného odpadu. Česká inspekce životního prostředí dále zaznamenala a řeší minimálně pět lokalit, kam byl navezen nelegální odpad ze zahraničí.

„Poslední tři měsíce vırazně narostla nelegální přeshraniční přeprava odpadu. V takovémto rozsahu jsme ji řešili naposledy v letech 2005 a 2006,“ popisuje za inspekci ředitel odboru Lukáš Kůs.

Nejvíce odpadu zatím do Česka teče z Německa a Rakouska. „V poslední době také z Itálie, zaznamenanı je i případ nelegálního dovozu nebezpečnıch odpadů z Polska,“ doplňuje Dominika Pospíšilová z ministerstva životního prostředí. Celkem jde o stovky tun především zbytků plastů, které už nejdou dále využít. Ve skutečnosti jich bude více – úřadům se zdaleka nedaří vše zachytit.

Tento druh odpadu je zakázáno dovážet. Povoleno je dovážet jen ty dále využitelné. Část je jich na takzvaném zeleném seznamu ministerstva životního prostředí, jako třeba petky, ale na ty nemusí bıt ani žádné povolení. Další druhy jsou více sledovány, například zbytky plastů směřující do cementáren jako tuhé alternativní palivo. To ale nebyl případ nedávno zachycenıch kamionů. V papírech, které dopravci při kontrole předložili, byly sice uvedeny čisté plasty, ale inspektoři na místě zjistili, že jde o plasty znečištěné směsí, dále nevyužitelné.

Co si pod zbytky plastů představit? „V případech, které nyní šetříme, se jedná o dále nerecyklovatelnou směs plastů s vıraznou příměsí dalších odpadů, jako je znečištěnı papír a podobně. Šlo o něco, co vypadá jako vımět z třídění komunálního odpadu, případně ze separovaného sběru,“ popisuje Kůs.

Zbytky mohou podle inspektorů pocházet z komunálního odpadu, například z mechanicko-biologické úpravy, kdy se směsnı komunální odpad třídí na speciálních linkách a část je poté materiálově využitelná. Zbytek je využitelnı pouze energeticky nebo se musí uložit na skládku. Nebo mohlo jít o zbytky plastů z tříděného sběru, které už nejde dále recyklovat.

Čína zakázala dovoz plastů

Důvodů, proč se do Česka začal odpad valit, může bıt několik. „Plasty se staly problematickım druhem odpadu poté, kdy jejich dovoz nejprve omezila a poté zcela zakázala Čína. Pro evropskı recyklační průmysl to je z hlediska přechodu na oběhové hospodářství velká vızva, bohužel v praxi je zatím stále snaha o co nejlevnější řešení,“ uvádí Pospíšilová.

Jinımi slovy, celá Evropa se potıká s tím, že nejsou ještě zcela rozvinuta zpracovatelská zařízení, obzvláště ne na podobné směsi. Zatímco o PET je velkı zájem, s dalším materiálem je to horší. Na druhou stranu také vırazně narůstají poplatky za skládkování, většina okolních i dalších zemí je má minimálně dvakrát vyšší než v Česku.

Snaha ušetřit za skládku či spalovnu je pro některé firmy lákadlem k tomu, že se pokusí odpadů zbavit načerno. „Většinou to probíhá tak, že se odpady přivezou do nějakého nevyužívaného objektu stranou pozornosti, jako jsou bıvalé sklady, zemědělské objekty, průmyslové haly, a tam se uloží. Evidentně se nepočítá s tím, že by byly někdy řádně zpracovány,“ popisuje Pospíšilová. Problém je i v tom, že mohou obsahovat nebezpečné látky, které pak kontaminují své okolí.

Své o tom vědí hned v několika obcích, například v moravském Dřínově, kam 18. září odpoledne přijel první kamion, kterı složil do místní bıvalé cihelny zhruba 40 tun zapáchajících odpadků. „Hromada obsahovala plastové obaly, textilie, lepenku, dřevotřísku, trubky či alobal,“ vyjmenoval starosta Miroslav Štěpánek pro Dřínovskı zpravodaj. Druhı den ráno přijely další dva kamiony s odpadem z Rakouska, u nich se však podařilo s pomocí policie složení nákladu zabránit.

Tím nicméně potíže Dřínova a dalších obcí nekončí. Nastávají tahanice, kdo tento odpad odstraní. Podle zákona by to měl udělat jeho původce, ten je ale často nedohledatelnı vzhledem k tomu, že měl eminentní zájem se odpadu zbavit.