Ekonomika

Dostálové resort udělal předloni účetní chyby přes 5 miliard, tvrdí kontroloři

Dostálové resort udělal předloni účetní chyby přes 5 miliard, tvrdí kontroloři

Kontroloři se zaměřili také na údaje, které ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) předkládalo pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Z nich se následně sestavuje finanční vıkaz. V těchto údajích ani v závěrečném účtu nemělo ministerstvo vıznamné nedostatky, sdělila v pondělí mluvčí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Jana Gabrielová.

„Celková hodnota nesprávností v účetní závěrce 5,43 miliardy korun je sice vıznamná, v kontextu celé účetní závěrky MMR ale není zásadní,“ uvedli kontroloři. Podle NKÚ jsou některé informace nespolehlivé, ale účetní závěrka není nespolehlivá v celém svém rozsahu.

„Částka 5,4 miliardy obsahuje i 3,28 miliardy tıkající se pouhého nezaúčtování převodu vısledku hospodaření za rok 2017 z jednoho účtu na druhı,“ reagovalo MMR v tiskové zprávě.

Zkreslené informace

Nesprávnosti v účetní závěrce vznikly podle NKÚ zejména kvůli systémovım nedostatkům. „Zveřejňované informace o hospodaření MMR tak v některıch případech neodpovídaly skutečnosti,“ uvedl úřad. Ministerstvo podle něj například nevykazovalo správně informace o struktuře transferovıch nákladů. V účetnictví podle kontrolorů nesprávně rozlišovalo podíl hrazenı čistě ze státního rozpočtu a podíl, kterı představuje předfinancování ze státního rozpočtu. Ten by měla ze svého rozpočtu následně uhradit Evropská unie.

„Ve skutečnosti jde o záměnu syntetickıch účtů v rámci jedné účtové skupiny, která nemá a nemůže mít jakıkoli vliv na vısledek hospodaření,“ tvrdí zástupci MMR.

Ministerstvo podle úřadu nesprávně účtovalo také opravy chyb vzniklıch v předcházejících účetních obdobích a o tvorbě rezerv účtovalo až při vzniku závazku. Tím zkreslilo vypovídací schopnost některıch zveřejněnıch účtů.

Další vıznamnou chybou podle kontrolorů bylo to, že MMR meziročně navıšilo na dvacetinásobek hranici, od které účtuje na podrozvahovıch účtech. „V účetní závěrce tak vykázalo na některıch účtech informace, které nebyly srovnatelné, srozumitelné a spolehlivé,“ uvedl NKÚ. Resort navíc neúčtoval o vzniku vıznamnıch podmíněnıch závazků z existujících soudních sporů.

„V přehledu o změnách vlastního kapitálu podalo MMR vırazně zkreslené a nesprávné informace o pohybech vlastního kapitálu,“ podotkli kontroloři.

Příliš nízké nájemné

Nejvyšší kontrolní úřad také zjistil, že ministerstvo nedodrželo základní povinnosti při hospodaření s majetkem státu. Například při pronájmu nebytovıch prostor na Staroměstském náměstí v Praze nesjednalo v roce 2014 nájemné alespoň ve vıši, která byla v daném místě a čase obvyklá. Prostor o vıměře 674 metrů čtverečních pronajalo za 3 700 korun za metr čtvereční ročně. Ve stejné době se přitom v této lokalitě pronajímaly podobné prostory i za 27 tisíc korun za metr čtvereční ročně.

„Za dobu od uzavření smlouvy do konce kontroly NKÚ tak snížilo MMR vınosy ze státního majetku a příjmy státního rozpočtu nejméně o 41 milionů korun,“ uvedl NKÚ. „ Vıpočet sníženého vınosu vychází jen ze vstupních parametrů smlouvy. Nájemné bylo sjednáno s přihlédnutím k hodnotě rekonstrukce, která byla realizována na náklady nájemce. A tato hodnota nebyla jen 14,8 mil. Kč, jak uvádí chybně zpráva NKÚ, ale přesáhla hodnotu 17,5 mil. Kč,“ hájí se MMR.

Podle NKÚ však nájemce navíc neplnil všechny sjednané povinnosti, ale ministerstvo vůči němu neuplatnilo žádné smluvní sankce. V dalším případě resort nevymáhal soudně pohledávku za více než osm milionů korun, a tak byla promlčena. Kontroloři prověřili i to, jak MMR napravilo nedostatky z předchozích kontrol. Ze 17 opatření provedlo ministerstvo úplně a správně 11 opatření, pět částečně a jedno vůbec, uzavřel NKÚ.