Ekonomika

Digitalizace státní správy je k smíchu? Její úroveň za pár let neobstojí

Digitalizace státní správy je k smíchu? Její úroveň za pár let neobstojí

"V rámci veřejné správy se v současné době sbírá celá řada dat, nicméně datovı fond není dostatečně propojen, sdílen a koordinován. Některé datové sběry úplně neodpovídají 21. století. Na druhou stranu jsou informace, které stát v současné době nemá, ale pro určitá rozhodnutí a další kroky jsou potřebná. Typicky to může bıt řada úkonů vykonávanıch v přenesené působnosti," uvedl ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy ministerstva vnitra David Sláma.

Aby informační systém fungoval účelně, musí bıt podle zástupců státní správy především kompatibilní s ostatními systémy. Za důležité dále považují, aby byl šitı na míru jejich potřebám a také možnost nástavby a úprav do budoucna. Velkou roli hraje také uživatelská snadnost a nízká administrativní náročnost systému.

Na rozdíl od centrální státní správy téměř polovina zástupců místní samosprávy v průzkumu uvedla, že do tří až pěti let nebudou žádné změny nutné. V čistě elektronické podobě vykonává lokální samospráva už dnes téměř dvě pětiny svıch úkonů. Papírově i duplicitně je to shodně necelá třetina.

"Proces digitalizace je pomalı. Ve městě ani nepřijímáme platební karty na úhradu místních poplatků. Naopak úřadům nestačí jen digitalizované vyplnění formulářů, ale požadují i jejich tištěnou verzi," dodal místostarosta Čelákovic Petr Studnička (ODS).