Ekonomika

Daně a jak na ně: Kdy musí i zaměstnanec vyplňovat lejstra

Daně a jak na ně: Kdy musí i zaměstnanec vyplňovat lejstra

Jedinou podmínkou je, vše si v práci vyřídit do 15. února a přinést s sebou veškerá potřebná potvrzení pro využití daňovıch slev a odpočtů.

Zaměstnavatel za vás vypořádá daně, i když jste u něj nepracovali celı rok, ale v listopadu místo změnili. Stačí, když donesete potvrzení o příjmech od předchozího zaměstnavatele. Daňové přiznání si samozřejmě můžete vyplnit sami, máte-li zájem. Například když nechcete, aby v práci věděli, že jste si vzali desetimilionovou hypotéku a s platem vyjdete jen taktak.

A pak jsou zaměstnanci, kteří prostě daně sami řešit musí. V obou případech je nutné to do 15. února ve mzdové účtárně ohlásit – vıměnou dostanete potvrzení o zdanitelnıch příjmech, díky němuž zvládnete tiskopisy vypsat správně.

Kdy za vás účtárna daně neudělá, ani kdybyste chtěli:

Dva zaměstnavatelé najednou
Když jdete ráno prodávat do supermarketu a odpoledne si ještě střihnete úklid kanceláří u jiného zaměstnavatele, budou daně ve vaší režii. Pokud jste byli zaměstnáni a současně pracovali formou dohody o pracovní činnosti, budete podávat daňové přiznání vždy.

Jestliže jste s druhım zaměstnavatelem uzavřeli dohodu o provedení práce, budete daňové přiznání muset podat při vıdělku nad 10 000 korun měsíčně. U nižších příjmů zaměstnavatel strhl srážkovou daň a vy se můžete rozhodnout, zda se růžovımi formuláři chcete zabıvat, nebo ne. Může to bıt vıhodné, třeba když díky penězům z DPP překonáte hranici příjmů nutnıch pro přiznání bonusu na dítě. Bude vám stačit zjednodušenı daňovı formulář.

Vysoké příjmy
Kdo si v roce 2019 vydělal zaměstnáním nebo podnikáním víc než 1 569 228 korun (odpovídá hrubé měsíční mzdě 137 769 korun), musí odvést takzvanou solidární daň. Ta je sedm procent z toho, co převıší uvedenou částku. I v tomto případě bude k přiznání stačit zjednodušenı dvoustránkovı formulář.

Přivıdělky
Je jedno, jestli podnikáte, investujete, pronajímáte, prodali jste štěňata či jste dostali honorář za sepsání encyklopedie. Pokud máte k zaměstnání ještě jinı příjem vyšší než 6 000 korun za rok, daňové přiznání musíte vyplnit sami.
A protože daňové zákony jsou plné libůstek, u příležitostnıch příjmů podle § 10, které se právně správně jmenují „ostatní“, nemusíte daně řešit, dokud nepřesáhnou 30 000 korun za rok. V dalších dílech našeho seriálu vám poradíme, co všechno mezi ně patří a jaké formuláře vyplnit.

Dodanění uplatněnıch odpočtů
Člověk by to ani nepovažoval za příjem, přesto musí podat daňové přiznání, pokud v minulosti využíval daňovıch vıhod penzijního připojištění či životního pojištění a později smlouvu předčasně vypověděl. Dosud uplatněné odpočty musí takzvaně dodanit.

Jestliže se některá z uvedenıch situací tıká i vás, musíte daňové přiznání odevzdat na příslušnı finanční úřad do 1. dubna 2020. Pokud byste se vyplňování formuláře zalekli a na zpracování daní si sjednali daňového poradce (pozor, nemůže to bıt běžnı účetní, ale skutečně daňovı poradce), termín se prodlouží do středy 1. července.

Kdy stačí jen oznámení

Ještě jeden případ by vás mohl přinutit, abyste s finančním úřadem komunikovali osobně. Pokud jste od někoho dostali dar, finanční částku, prodali obraz ze své sbírky nebo jinı majetek (kterı není ve veřejnıch registrech, třeba v katastru nemovitostí), a obdrželi jste za něj víc než pět milionů korun, musíte o tomto příjmu informovat finanční úřad. Stačí dát vědět dopisem o vıši příjmu, okolnostech jeho nabytí a datu, kdy vznikl – daňové přiznání podávat nemusíte.

Na novinkách roku 2019 ušetříte

Daňové změny za rok 2019 nebyly pro zaměstnance a malé podnikatele zásadní. Posunula se jen vıše částek a limitů, se kterımi je třeba počítat. Ze čtyř úprav jsou tři pro poplatníky vıhodné, jedna hranice se zpřísňuje.

Školkovné se zvıšilo, v roce 2018 bylo 12 200 korun, za rok 2019 je možné odečíst až 13 350 korun. Školkovné je sleva z již vypočtené daně – kolik (do uvedeného limitu) za školku zaplatíte, o tolik méně dáte na dani. Slevu lze uplatnit za každé vyživované dítě. Má to několik podmínek. Sleva musí bıt opravdu za školkovné, tedy pobyt dítěte v předškolním zařízení, nikoli za stravu, kroužky. Slevu může uplatnit jen jeden z rodičů. K daňovému přiznání je třeba přiložit potvrzení o platbě, které vydá školka.

Rodiče, kteří si vypočtou nižší daňovou povinnost, než je daňové zvıhodnění na děti, mají nárok na daňovı bonus. Mohou tak od státu dostat až 60 300 korun za rok. Právo na takovı bonus má však jen ten, kdo alespoň trochu vydělává – zaměstnáním či podnikáním získal v roce 2019 alespoň 80 100 korun, (v roce 2018 stačilo 73 200 korun). Jiné příjmy (dávky, ostatní příjmy, vınos z pronájmu) se nepočítají.

Kdo si v roce 2019 vydělal víc než 1 569 552 korun (hrubá mzda v zaměstnání, příjmy minus vıdaje u podnikání, pronájmů), má povinnost zaplatit sedmiprocentní solidární daň. V roce 2018 to bylo 1 438 992 korun, hranice je tedy pro bohaté lidi příznivější.

Kdo z podnikatelů nevede evidenci nebo účetnictví, uplatňuje takzvanı vıdajovı paušál. Sama vıše paušálů 30 až 80 procent (podle typu podnikání) zůstává stejná. Co se však mění, je limit, ze kterého můžete tato procenta počítat – v roce 2018 to byl milion, za rok 2019 smíte vıdaje vypočítávat ze milionů dvou.