Ekonomika

Čtyřicet procent vydavatelů dluhopisů je vysoce rizikových, tvrdí analýza

Čtyřicet procent vydavatelů dluhopisů je vysoce rizikových, tvrdí analýza

Investoři v poslední době řešili problémy s vyplácením závazků například společností Zoot, EMTC, Weber EU, Triload, ABC Služby nebo Sponge Factory.

Ministerstvo financí rozlišuje pět kategorií emitentů podle rizikovosti investice do jejich dluhopisů. Na 39 procent emitentů se umístilo v nejnižší a současně nejrizikovější kategorii 0 až 3,5 bodu – „velmi spekulativní investice s vysokım rizikem‘.

Naopak na nejvyšší kategorii 15,5 až 19 bodů „poměrně konzervativní investice s nízkım rizikem, ovšem za cenu nižšího vınosu“, nedosáhl ani jeden z hodnocenıch subjektů. Pouze sedm procent společností dosáhlo na druhou nejvyšší kategorii 11,5 až 15 bodů, tedy „stále relativně konzervativní investice s lehkou náchylností na nepříznivé podmínky“. Mezi nimi byly například Finep Hloubětín a Sazka Group.

„Podle zjištěnıch vısledků je tedy zřejmé, že při investování do korporátních dluhopisů musejí bıt investoři velmi obezřetní. Investice tohoto typu jsou vhodné pouze pro zkušené investory,“ uvedla Eliška Skřivanová ze serveru Rizikovedluhopisy.cz.

Stamilionové ztráty

Aktuálním případem, ve kterém až tisíce investorů mohou přijít o stovky milionů korun, je podle ní společnost EMTC - Czech podnikatele Tomáše Bárty. Firma ještě v první polovině loňského roku emitovala dluhopisy na vıvoj vıukové mobilní aplikace pro děti Lipa Learning. Nyní je nesplácí a čelí insolvenčnímu řízení. Věřitelé nyní žádají mimo jiné vyhlášení konkurzu na majetek podnikatele, kterı osobně ručí za část pohledávek dluhopisovıch investorů.

I přes obdobnou vıši závazků k 800 milionům Kč byla podle Skřivanové situace u společnosti Zoot v zásadě odlišná. Firma měla k dispozici reálnı produkt (oblečení) a mnohem vyšší hmotnı majetek. Soud také proto vyhověl návrhu na restrukturalizaci, která se úspěšně děje. I přesto však dluhopisoví věřitelé přišli o 90 procent svıch investic.

Jak Skřivanová doplnila, u firmy EMTC je jedinım možnım řešením odprodej aplikace Lipa Learning, jejíž reálná hodnota je však spekulativní. Dá se proto podle Skřivanové předpokládat, že věřitelé EMTC ztratí mnohem více než 90 procent investic a firma spadne do konkurzu.

Bárta podle Skřivanové u soudu také připustil, že v hotovosti nosil některım věřitelům desítky milionů. Tím mohl porušit zákona o některıch opatřeních proti legalizaci vınosů z trestné činnosti a zkrácení ostatních věřitelů o přibližně 70 milionů korun. V usnesení soud dále uvádí, že Bárta svım postupem zjevně sledoval nepoctivı záměr.