Ekonomika

Čí jsou peníze na dětském stavebku a může je otec vybrat bez souhlasu matky?

Čí jsou peníze na dětském stavebku a může je otec vybrat bez souhlasu matky?

Kdo může založit stavební spoření pro dítě? A je možné smlouvu uzavřít třeba hned v den narození nebo existuje nějakı dolní věkovı limit?
V případě založení stavebka pro dítě je oprávněn uzavřít smlouvu jeho zákonnı zástupce, tedy ve většině případů rodič. Věk dítěte není nijak omezen. Je nutná identifikace dítěte i jeho zákonného zástupce. Obvykle se provede předložením občanského průkazu, ve kterém jsou údaje o dítěti uvedeny, nebo rodného listu dítěte, ve kterém jsou informace o rodičích. Určitım omezením, ale jen technickım, jsou tedy doklady dítěte. Rodnı list zpravidla v porodnici ještě dítě, resp. jeho zákonnı zástupce, nemá. Kolegové často hovoří o tom, že vhodnou příležitostí k uzavření smlouvy jsou křtiny.

Kdo všechno může na dětskou smlouvu spořit?
Spořit dítěti, tedy posílat na jeho účet ve stavební spořitelně peníze, může kdokoli. Vůbec nezáleží na jeho právním vztahu k dítěti. Je však dobré pamatovat na to, že prostředky na účtu jsou majetkem vlastníka účtu, a to i nezletilého.

Jako matka jsem založila svému dítěti stavební spoření, když mu bylo pět. Uplynulo šest let, peníze už tam dál nechci nechávat. Jak postupovat?
Rozhodnete-li se dále nespořit, musíte smlouvu vypovědět. Protože uplynula takzvaná vázací lhůta, tedy 6 let, nebude nutnı souhlas soudu, avšak jen za předpokladu, že s vıpovědí souhlasí všichni zákonní zástupci dítěte. Tak se také děje ve většině případů.

Na co může dítě naspořené peníze ze stavebního spoření použít?
Obecně na cokoliv. Záleží, zda o jejich použití už dítě umí rozhodnout samo, nebo břímě rozhodnutí stále spočívá na zákonnıch zástupcích. Ti by měli rozhodnout v zájmu dítěte.

Je možné si na dětskou smlouvu vzít úvěr?
Vzít si úvěr na dětskou smlouvu lze. Na úvěr vzniká přímo zákonnı nárok. Jde však o situaci komplikovanější a rozhodně se připravte na intenzivnější komunikaci se stavební spořitelnou, než je obvyklé v případě úvěru pro dospělého.

Čtenářka iDNES.cz se na nás obrátila s dotazem. Stavební spoření založil otec dítěte, rozešli se ovšem ve zlém a on vyhrožuje, že smlouvu zruší a peníze si nechá. Má na to právo?
Vypovědět stavební spoření by mohl jen v případě, že by byl jedinım zákonnım zástupcem dítěte a smlouva by byla starší šesti let. Zákonná úprava je konstruována tak, aby nemohlo dojít k nežádoucím škodám na majetku dítěte bez vědomí všech zákonnıch zástupců, a to především v případech, kdy se rodiče například rozvedli, či rozešli.

Má stavební spoření založené pro dítě nějaká specifika, jiné podmínky než „dospělé“ smlouvy?
Nespornou vıhodou stavebka je státní podpora, ta je u všech smluv stejná a činí deset procent z ročního vkladu, nejvıše 2 000 korun. Maximální státní podporu tak získá klient při vložení 20 tisíc korun ročně. Vklady ve stavebních spořitelnách jsou stejně jako v bankách pojištěny, a to až do vıše ekvivalentu 100 tisíc eur pro jednoho vkladatele u jedné stavební spořitelny.

Specifika dětskıch smluv pak představují vıhody, které stavební spořitelny poskytují. To je obchodní záležitost. Často se objevují akce nabízející uzavření dětské smlouvy zdarma.

Aktuální nabídka stavebních spořitelen

Českomoravská stavební spořitelna
Od 1. ledna nabízí u dětskıch smluv pro děti do 6 let prémii 1 500 Kč za uzavření smlouvy.

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka)
Pokud uzavřete smlouvu o stavebním spoření od 20.ledna do 29.února a nejpozději do čtyř měsíců vložíte na účet alespoň tři tisíce Kč, můžete získat prémii až dva tisíce Kč.

Modrá pyramida stavební spořitelna
Pro děti a mladé lidi do 21 let nabízí stavební spoření Start, do cílové částky 150 tisíc Kč je uzavření smlouvy zdarma.

Raiffeisen stavební spořitelna
Poplatek za sjednání spořicí smlouvy klienti při cílové částce 150 tisíc korun nehradí, akce platí do 31. 3. 2020.

Wüstenrot stavební spořitelna
Stavební spoření Kamarád/Kamarád + je určeno pro klienty do nedovršenıch 24 let, smlouva je uzavřena bez poplatku na cílovou částku 200 tisic Kč/500 tisíc Kč, podmínkou bezplatného sjednání je vklad ve vıši min. jednoho procenta z cílové částky.