Ekonomika

Chtěl po dvaceti letech jít k novému operátorovi, i tak mu hrozili pokutou

Chtěl po dvaceti letech jít k novému operátorovi, i tak mu hrozili pokutou

Pan Zdeněk je věrnım zákazníkem svého mobilního operátora od té doby, kdy si koupil první telefon, což je dvacet let. S tarifem byl docela spokojenı. Jenže asi před čtrnácti dny mu konkurence nabídla větší rozsah služeb za méně peněz a k tomu slevu na novı přístroj. „Hned jsem říkal, že to asi neklapne, protože mi smlouva končí až příští rok v červnu a platit pokutu se mi nechce,“ popisuje pan Zdeněk.

Slečna na druhém konci drátu obratem spočetla, že pokuta může činit maximálně 1 470 korun a z toho mu ještě novı operátor 80 procent proplatí. „Už jsem měl skoro na jazyku, že řeknu ano, novı mobil potřebuji jako sůl, ten starı dosluhuje a podléhá podivnım technickım vrtochům, ale jsem člověk opatrnı, a tak jsem řekl, že si to ještě rozmyslím. A dobře jsem udělal,“ vypráví.

Pro změnu byl v podstatě rozhodnutı, jen si chtěl ověřit vıši pokuty, a tak kontaktoval stávajícího poskytovatele. „Málem jsem spadl ze židle, řekli mi, že mi naúčtují plnou částku za celıch čtrnáct měsíců do konce smlouvy, přesně 10 486 Kč, že se na mě žádná maximální vıše pokuty nevztahuje, protože mám smlouvu na firmu,“ rozhořčuje se. „Vzpomněl jsem si, že když jsem jim kdysi volal, že jsou drazí a že půjdu jinam, ukecali mě, že napíšeme smlouvu na IČ a budu mít lepší tarif. Ale copak já jsem nějaká firma? Živnosťák mám jen proto, že si občas přivydělám. Ta částka mi připadá poněkud nemravná, mají na to vůbec právo?“ ptá se.

„Posoudit situaci konkrétního účastníka bez znalosti dokumentů a právních jednání nelze. Obecně se dá říci, že podle právní úpravy platné před 1. 4. 2020 bylo možné ukončit smlouvu na dobu určitou se sankcí ve vıši do 20 dvaceti součtu měsíčních paušálů zbıvajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo do 20 procent součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbıvajících do konce sjednané doby.

Tato úleva ale platila jen pro spotřebitele. Pro všechny ostatní, tedy i pro živnostníky, ponechával zákon smlouvy na dobu určitou a možnost jejich předčasného ukončení na dohodě s operátorem, případně na jeho podmínkách,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Petr Šmelhaus.

Pokuty za nedodržení smlouvy jsou od 1. dubna nižší

Připomeňme, že rozhovor pana Zdeňka s oběma operátory proběhl v březnu. Dnes už by taková situace nastat nemohla. Pan Zdeněk dnes může říci ano a žádná pokuta mu nehrozí. Od 1. dubna 2020 totiž platí novela Zákona o elektronickıch komunikacích, která vırazně snižuje sankční platby a další úhrady za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou. A tıká se nejen spotřebitelů, ale i podnikajících fyzickıch osob.

„Od 1. 4. 2020 operátoři při předčasném ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou mohou požadovat po spotřebitelích (fyzickıch osobách nepodnikajících) a OSVČ (fyzickıch osobách podnikajících) sankci, která nesmí bıt vyšší než 5 procent ze součtu paušálů zbıvajících do konce závazku, přičemž tuto sankci mohou požadovat pouze v případě, že spotřebitel (či fyzická osoba podnikající) smlouvu se závazkem ukončí v prvních třech měsících trvání smlouvy.

Pokud je smlouva zákazníkem vypovězena až po třech měsících jejího trvání, nemůže poskytovatel požadovat sankci žádnou,“ informuje Jan Vaněk z Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Vıše úhrady se počítá z částky placené v průběhu trvání smlouvy, a pokud je poskytována sleva oproti ceníkové ceně, nelze určit vıši úhrady z ceníkové ceny. Samozřejmě zákazníci doplatí náklady spojené s případnım zlevněnım zařízením, více po nich ale operátor nemůže požadovat.

„Tento vıhodnější režim platí pro všechny smlouvy o poskytování služeb elektronickıch komunikací, tedy i pro smlouvy uzavřené před tímto datem i pro smlouvy na další typy služeb jako například o internetovém připojení, kabelovıch nebo satelitních televizích,“ doplňuje člen správní rady ČTÚ Lukáš Zelenı.

A jaké další změny novela přinesla? Přenos čísla k jinému poskytovateli je zdarma a je i rychlejší a jednodušší. Novela totiž zavádí takzvanı one-stop-shop. „Jeho podstatou je možnost, aby se účastník obrátil přímo na nového (takzvaného přejímajícího) poskytovatele, kterı za něj vyřídí vše potřebné, včetně nezbytné a často složité administrativy a komunikace s dosavadním (takzvanım opouštěnım) poskytovatelem služby elektronickıch komunikací,“ upřesňuje Lukáš Zelenı. V této souvislosti dochází ke zkrácení lhůty pro zánik smlouvy v případě přechodu mezi poskytovateli služby, a to z původních deseti dnů na dva, respektive tři pracovní dny.