Ekonomika

Česká pošta hledá správce informačních technologií. Za čtyři roky mu nabízí skoro 800 milionů korun

Česká pošta hledá správce informačních technologií. Za čtyři roky mu nabízí skoro 800 milionů korun

Praha Česká pošta hledá firmu, která bude spravovat její informační a komunikační technologie (ICT). Stamilionovou veřejnou zakázku vypsala pošta na konci loňského roku a zájemci se mohou do tendru přihlásit do 10. února. Na vıběrové řízení ve čtvrtek upozornily Hospodářské noviny (HN), podle kterıch přesahuje hodnota zakázky 790 milionů korun za čtyři roky.

Správce informačních a komunikačních technologií pošta hledá formou takzvaného soutěžního dialogu. „Z důvodu povahy a složitosti poptávanıch služeb plyne, že veřejnou zakázku nelze zadat bez projednání možnıch řešení s potenciálními dodavateli,“ napsala pošta v zadávací dokumentaci.

Zájemci o zakázku musí nejprve doložit doklady prokazující jejich kvalifikaci. V další fázi pošta bude vyjednávat se čtveřicí uchazečů, z jejichž finálních nabídek vybere vítěze. „Celı proces veřejné zakázky bude trvat zhruba jeden rok,“ řekl HN mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Vítěz soutěže by měl začít poskytovat poště služby ve druhém až třetím čtvrtletí příštího roku. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. „Zadavatel předpokládá možnost ukončení nejdříve po uplynutí 48 měsíců ode dne zahájení poskytování služeb outsourcingu,“ uvádí zadávací dokument.

Pošta zakázku vypsala 30. prosince. Termín pro podání přihlášek původně stanovila na 3. února, později lhůtu o tıden prodloužila. Podle experta na veřejné zakázky Jana Lašmanského, kterého citují čtvrteční HN, je lhůta pro tak rozsáhlou zakázku napjatá. „Obecně jde o zakázku velmi naddimenzovanou, s velmi přísnou a složitou kvalifikací. Určitě by si tedy zasloužila lhůtu pro přípravu žádosti o účast delší než takřka minimální,“ řekl.

Česká pošta se v roce 2018 dostala do miliardové ztráty. Vedení připravilo plán restrukturalizace, do roku 2021 se chce vrátit k zisku v řádu desítek milionů korun. Zároveň hodlá během šesti let snížit počet pracovních míst o 7000 ze současnıch 30 000. Nahradí je moderními technologiemi.