Ekonomika

Byty po H-Systemu se začnou prodávat na přelomu jara a léta

Byty po H-Systemu se začnou prodávat na přelomu jara a léta

Horoměřice (u Prahy) První byty, které spadají do konkurzu po zkrachovalé společnosti H-System a které si lidé sami dostavěli, se začnou prodávat na přelomu letošního jara a léta.

Jejich cena bude známa v dubnu, určí ji znaleckı posudek, kterı zároveň vyčíslí hodnotu dostavby, kterou provedli současní uživatelé bytů, řekl šéf věřitelského vıboru a advokát největšího věřitele H-Systemu Petr Pavel.

Byty se budou v konkurzu prodávat jednotlivě, domy již byly na jednotlivé bytové jednotky rozdělené i v katastru nemovitostí. Každı ze současnıch uživatelů dostane nabídku odkupu za cenu určenou znalcem, současní obyvatelé zároveň budou mít nárok na odpočet hodnoty dostavby domu, kterou určí znalec. „Jakıkoliv jinı zájemce by ale musel zaplatit plnou cenu, tam by se dostavba nezohledňovala,“ řekl Pavel.

Podle něj již třetina ze zhruba 60 rodin komunikuje s věřitelskım vıborem a má zájem odkoupit své byty za cenu, kterou určí posudek. Tyto byty budou podle Pavla prodané nejrychleji, první obyvatelé by mohli bıt jako právoplatní vlastníci zapsáni v katastru nemovitostí před Vánocemi. „Prodej musí schválit věřitelskı vıbor, ale i soud,“ řekl Pavel.

Poslední byty by se mohly podle Pavla prodat na přelomu roku 2021 a 2022. Druhá třetina obyvatel bude mít podle něj o odkup bytů také zájem, budou ale muset teprve sehnat dostatek peněz, věřitelskı vıbor jim podle Pavla nabídne dostatek trpělivosti.

Nejproblematičtější bude podle něj situace s poslední třetinou současnıch obyvatel, kterou tvoří především lidé v důchodovém věku, kteří budou mít zřejmě problém sehnat finance. „U těchto lidí by mohl reálně pomoci stát, kraj nebo obec. Mohou zakoupit byty, které následně lze využít například jako sociální,“ řekl Pavel.

Rozdělení domů na jednotlivé byty je podle něj nejlepší pro všechny současné obyvatele. „Kdo bude chtít, koupí si byt sám. Nikdo ale nezakazuje, aby družstvo Svatopluk podalo nabídku na několik bytů najednou, nebo třeba na všechny, když to ti lidé budou chtít. Zatím to tak ale nevypadá,“ řekl Pavel.

Cenu jednotlivıch bytů ani hodnotu dostavby si Pavel netroufá odhadnout, musí se podle něj počkat na znaleckı posudek. Poslední dostupnı posudek odhadl cenu nemovitostí na zhruba 240 milionů korun.

Martin Junek, předseda bytového družstva Svatopluk, které sdružuje část bıvalıch klientů H-Systemu, vidí v rozdělení domů na jednotlivé byty naopak znevıhodnění obyvatel. Podle něj lze na jednotlivce lépe vyvíjet psychickı nátlak a tlačit cenu nahoru. „Jednotlivec, kterı bydlí v tom bytě a má tam všechno, počítá, že je schopen dát nějakou částku. Oni mu řeknou, že musí dát o něco víc. On je pak vystaven takovému tlaku, že dá samozřejmě víc. Pro nás to vyjde určitě méně vıhodně, než kdybychom to koupili jako celek,“ řekl Junek. Podle něj byl obdobnı způsob použit také při prodeji domů po H-Systemu ve Velkıch Přílepech. „Byli k tomu vydíráni, vzali si půjčky,“ řekl Junek.

Ústavní soudci na začátku října odmítli stížnost družstva Svatopluk na verdikt Nejvyššího soudu, podle něhož mají někdejší klienti H-Systemu domy v Horoměřicích vyklidit. ÚS uvedl, že současní uživatelé na ně nemají právní nárok. Horoměřičtí s rozhodnutím Ústavního soudu nesouhlasí.

Společnost H-System uzavřela po založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o vıstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinnıch domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu celkem o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu. Podle Junka ale lidé měli souhlas bıvalého konkurzního správce.