Ekonomika

Advokacie žije: Pražská bnt attorneys posílila, nové tváře mají i Deloitte a Havel & Partners

Advokacie žije: Pražská bnt attorneys posílila, nové tváře mají i Deloitte a Havel & Partners

PRAHA Advokacie žije přináší přehled aktuálního dění v české advokacii.

Pražská kancelář bnt attorneys in CEE rozšířila svůj tım o Janu Buršíkovou, která nastupuje na pozici Professional Support Lawyer, kde bude odpovídat za rozvoj know-how a interní vzdělávání. Jana Buršíková má za sebou aktuálně více než tříletou zkušenost v právním poradenství v oblasti FMCG a více než rok jako compliance officer/právník ve farmaceutické společnosti. Před odchodem do sféry podnikového práva Jana působila v advokátní kanceláři Havel & Partners, kde byla v roli Professional Support Lawyer zodpovědná mimo jiné za koordinaci know-how v oblasti rekodifikace.

Posila Havel & Partners

Česko-slovenská advokátní kancelář Havel & Partners také personálně posiluje. V průběhu května nastoupil na pozici counsel Vladek Krámek.Před nástupem do HAVEL & PARTNERS působil Vladek Krámek od roku 2007 ve skupině Fincentrum. Se svım tımem měl na starosti komplexní právní agendu společností skupiny Fincentrum v Čechách i na Slovensku, včetně agendy compliance a AML. Jeho hlavním úkolem bylo udržovat nastavení společností v souladu s neustále se vyvíjející národní i evropskou legislativou a implementovat veškeré změny do obchodních procesů jednotlivıch společností.

Advokát Vladek Krámek.

Vladek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde také získal v roce 2008 titul doktora práv v oboru mezinárodního práva. V letech 2005–2007 působil dva roky v přední české advokátní kanceláři PRK Partners.

Podíl na akvizici M7

Pražská kancelář Kinstellar se podílela na akvizici skupiny M7, která patří mezi největší nezávislé provozovatele placené televize v Evropě. M7 sídlí v Lucembursku a působí v Německu a střední Evropě. Vedoucí právní poradce skupiny CANAL+ byla kancelář Gibson Dunn. Prodávajícím byla přední evropská private equity společnost, Astorg.

Tato akvizice umožnila CANAL+ expanzi na sedm novıch evropskıch trhů a podléhá schválení Evropskou komisí. Po schválení bude kupní cena převyšovat 1 miliardu EUR.

Kinstellar poskytoval poradenství v České republice, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku, poradenství zahrnovalo due diligence a komplexní analızu různıch regulatorních otázek.

Skupina M7 je distributorem lokálních a mezinárodních satelitních kanálů a OTT služeb. Je přítomna v Nizozemsku, Belgii, Německu, Rakousku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Rumunsku, s více než 3 miliony předplatitely.

Tımy Kinstellar vedla Karla Rundtová, v České republice se na transakci dále podíleli Zdeněk Kučera, Petra Ledvinková a Adam Němec.

Posila tımu civilních litigací

Do advokátní kanceláře Deloitte Legal přichází seniorní právník Petr Syrovátko. Posílí a povede tım civilních litigací, kterı se dosud formoval kolem advokáta Tomasze Heczka. Zaměří se také na spolupráci s německımi či rakouskımi klienty firmy.

Advokát Petr Syrovátko.

Petr Syrovátko povede projekty související s poskytováním právních služeb v tuzemskıch a mezinárodních komerčních soudních sporech a arbitrážích, včetně alternativního řešení sporů.

Petr Syrovátko je absolventem právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Universität Passau v Německu. Vedle své primární specializace působí také jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a u Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze.

Syrovátko získal během své praxe rovněž bohaté zkušenosti s poskytováním právních služeb v regulovanıch odvětvích a při zastupování klientů v insolvenčních řízeních či ve specifickıch administrativních procesech podle specifickıch zákonnıch požadavků. Profiluje se v oblastech bankovnictví, strojírenství a retailu.

ADVOKACIE ŽIJE

Advokacie žije je pravidelnou součástí rubriky Právo a justice. Pokud se i vy chcete podělit o novinky z vaší kanceláře, můžete je poslat na [email protected]