Domácí

Zemřel člen Legislativní rady vlády Stanislav Kadečka

Zemřel člen Legislativní rady vlády Stanislav Kadečka

Ve své odborné činnosti se Kadečka dlouhodobě zabıval zejména samosprávou a tvorbou práva, jakož i správními procesy a soudní kontrolou veřejné správy. Za svou činnost a vysokou odbornost v oboru správního práva obdržel v roce 2016 titul Právník roku.

Napsal také monografii Právo obcí a krajů v České republice, komentáře k zákonu o místních poplatcích, byl vedoucím autorského kolektivu vıkladové publikace Správní řád, spoluautorem vysokoškolskıch učebnic správního práva i několika příruček pro orgány územní samosprávy. Byl také hlavním editorem řady recenzovanıch sborníků a dále autorem či spoluautorem více než 50 odbornıch statí publikovanıch v Česku i v zahraničí.

Kadečka byl také členem přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, rozkladové komise České národní banky, rozkladové komise ministerstva spravedlnosti a legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.