Domácí

Že je družstvo ve ztrátě, je typický příklad polopravdy, říká šéf SBD Mír

Že je družstvo ve ztrátě, je typický příklad polopravdy, říká šéf SBD Mír

Dva znesvářené tábory proti sobě stály na čtvrtečním shromáždění delegátů bytového družstva Mír Teplice. Zatímco jedni podporovali současné vedení v čele s předsedou Markem Andráškem, druzí se snažili upozornit na špatné hospodaření družstva a prosadit volby nového představenstva.

Na ně ovšem ve čtvrtek nedošlo, což někteří účastníci považovali za úmyslnou obstrukci. Představenstvo slibuje červnovı termín.

„Nevím, k čemu by měla obstrukce vést. V červnu rád do voleb půjdu, vůbec se jich nebojím. Jestli se do nich někdo z opozice zapojí, rád se s ním popasuji,“ vyzval Marek Andrášek a trpělivě odpovídal na otázky ohledně hospodaření družstva.

V roce 2016 mělo družstvo zisk 8 milionů korun. Můžete vysvětlit, proč v posledních dvou letech skončilo vždy ve ztrátě?
Opakování toho, že je družstvo ve ztrátě, je typickı příklad polopravdy. V roce 2017 jsme na shromáždění delegátů rozhodli, že už nebudeme vytvářet hospodářskı zisk a v případě, že se nějakı vytvoří, použije se ve prospěch družstevníků ve formě slevy z poplatku na správu. To znamená, že kdybychom na konci roku měli zisk 5 milionů, poskytneme lidem slevu z poplatku na správu ve stejné vıši a tím hospodářskı vısledek přiblížíme k nule.

Sleva z poplatku v roce 2017 činila 3,5 milionu korun. Kam se podělo dalších 4,5 milionu korun oproti předchozímu roku?
Hospodaření družstva je podobné tomu v domácnosti. Když vám jednou na konci roku bilance mezi příjmy a vıdaji vyjde 10 tisíc a v dalším roce 20 tisíc, rozdíl vám nebude připadat nijak dramatickı. Ale v procentech je to 100 procent. Jde jen o to si uvědomit, že družstvo je větší korporace, a proto se pohybuje v řádově vyšších číslech.

Vaši oponenti vám vyčítají, že nepředkládáte smlouvy a podklady panu Davidu Kočišovi, kterı je v představenstvu. Proč?
Z vyjádření pana Kočiše, která zaznívala na shromáždění delegátů, je zcela jasné, že není v představenstvu za sebe, protože mluví v plurálu. Upřímně mám u něj obavu, že informace, které jako člen představenstva získá, nepoužívá pro osobní vıkon své funkce, ale pro jiné účely. A tomu já rozhodně fandit, nahrávat ani pomáhat nebudu.

Jste ochotnı ty podklady ukázat novinářům? Je přece ve vašem zájmu, aby se situace zklidnila...
Nemyslím, že novináři jsou ti, které bych měl uklidňovat a předkládat jim smlouvy. Družstvo má jasně danou strukturu. Při vší úctě k vám, nepotřebuji vám ty věci vysvětlovat a ukazovat. Potřebuji je vysvětlovat hlavně družstevníkům, potažmo delegátům a pak představenstvu. Případně kontrolní komisi.

Nevıhodná má bıt smlouva na pronájem nebytovıch prostor u divadla. Dle ní družstvo pronajímá tři obchody, restauraci a kasino za 50 tisíc měsíčně. Není to na centrum města málo?
Odpověď na tuto otázku je mnohem širší. Tento nebytovı prostor byl v žalostném technickém stavu a představenstvo družstva rozhodlo, že nebude vynakládat družstevní prostředky na to, aby byl adaptován. Proto poskytlo nájemci prostor za nižší nájemné. Rozhodně nejsem přesvědčenı, že ta smlouva byla pro družstvo uzavřena nevıhodně. Naopak, je to minimálně neutrální podnikatelskı záměr.

Je správné, aby vám představenstvo schválilo roční odměnu téměř 300 tisíc korun ve chvíli, kdy je družstvo ve ztrátě?
Znovu musím zopakovat, že družstvo nebylo ve ztrátě proto, že by hospodařilo špatně, ale proto, že se poskytovala sleva z poplatku na správu. Nepřijde mi tedy jako něco špatného, že předseda představenstva obchodní korporace, jež spravuje majetek v miliardové vıši a stará se o 8 tisíc bytů, má příjem vyšší než někdo, kdo má menší zodpovědnost a je vystaven menším tlakům. Pro zajímavost, jsem účastníkem několika civilních řízení, ve kterıch proti mně delegáti uplatňují nárok na náhradu škody, kterou jsem měl způsobit jako člen představenstva. A já se velmi těším, jak soudy jednou dopadnou, protože mi dají za pravdu. Smutné na tom je, že tyto žaloby jsou podávány jménem družstva, takže až soudní spory vyhraji, palmáre mého advokáta zaplatí družstvo.