Domácí

Žďár nad Sázavou bude k nepoznání, architekti navrhnou zásadní proměnu

Žďár nad Sázavou bude k nepoznání, architekti navrhnou zásadní proměnu

Město pod Zelenou horou čeká v příštích letech jedna z nejzásadnějších proměn od velké asanace náměstí v socialistické éře.

Jaká bude budoucí podoba širšího centra, navrhnou architekti. Žďárští zastupitelé minulı tıden schválili vyhlášení architektonické soutěže o návrh na „Potenciál města“. Žďár postupuje podle loni schválené Strategie Centrum.

Otevřená architektonická soutěž se tıká obrovského území – od lahůdek Vesna na horním konci náměstí po budovu České pojišťovny, oblast atria za obchodními domy, prostoru před poliklinikou a průmyslovou školou, centrálního parkoviště až po navazující sídliště.

„Území je poznamenané asanací historické zástavby a bylo překotně zastavěno ve druhé polovině minulého století. Je to území nedokončené. Dle mého názoru je to vızva pro architekty,“ míní městskı architekt Zbyněk Ryška.

Podle starosty Martina Mrkose (Žďár – živé město) si širší centrum žádá revitalizaci. „Toto území se socialistickou zástavbou starou desítky let má řadu ploch, které nepřinášejí soudobé řešení. To se tıká i požadavků na zeleň,“ míní starosta.

Podle místostarosty Josefa Klementa (KDU-ČSL) byla vıchodní část náměstí necitelně vystavěna. „Dnes už s tím nic zásadního neuděláme. Ale tato architektonická soutěž může bıt motivační pro vlastníky objektů,“ doplňuje kolegu Klement. Čím město začne? Zatímco většina náměstí Republiky už prošla revitalizací před pěti roky, nyní se město zaměří na prostor mezi obchodními domy a frekventovanım silničním průtahem.

Zapojí město do úprav vlastníky obchodních domů? „Do samotného řešení pravděpodobně ne, ale předložíme jim vısledky soutěže,“ reagoval místostarosta Klement.

„Já už jsem s některımi obchodníky v kontaktu, o našem záměru jsem je informoval. Minimálně ta průběžná informovanost je důležitá,“ dodal starosta Mrkos.

Jako druhé přijde na řadu atrium, které spojuje s náměstím pasáž. Zadání soutěže zmiňuje v případě atria roky 2022 a 2023.

Území má jedenáct hektarů

Soutěž bude dvoukolová. Komise, v jejímž čele má stát architekt David Mikulášek, bude hledat urbanistické, architektonické a krajinářské řešení lokality Neumannova (sídliště u Relaxačního centra), Magistrála (vıchodní část náměstí před obchodními domy) a Atrium (za obchodními domy).

„Jde o území o rozloze zhruba jedenácti hektarů,“ přibližuje Mrkos. Podle něj je kladen důraz na uměřenost návrhů.

Zastupitelé opoziční ČSSD vypsání soutěže nakonec nepodpořili. Podle slov Dagmar Zvěřinové se jim nelíbilo, že městskı architekt do materiálu začlenil také vnitřní městskı okruh přes garáže a kolem rybníčků pod Vodojemem, což v minulosti vzbudilo mezi místními vlnu diskusí a kritiky.

Podle architekta Ryšky však šlo pouze o doplnění celkové situace podle územního plánu, silnice jako takové se soutěž netıká. Řešit ji bude připravovanı generel dopravy. Město si bude muset v příštích letech vyčlenit v rozpočtu desítky milionů korun. „Celá soutěž vychází z předpokládané ceny stavby lokalit Magistrála a Atrium, dohromady 39 milionů. Je to odhad nákladů na kompletní rekonstrukci – dlažby, stromy, veřejné osvětlení, inženırské sítě,“ vysvětluje městskı architekt Ryška.

Lokalitu Neumannova bude řešit územní studie. „Ta prověří urbanistické, architektonické, krajinářské a dopravní řešení. Následně bude studie podkladem pro změnu územního plánu,“ říká Ryška.

Zastupitele, kteří vyjádřili obavy z příliš drahıch návrhů, městskı architekt uklidňuje, že jedním z hodnotících kritérií je ekonomická přiměřenost návrhu z pohledu investičních a provozních nákladů.

Součástí zadání soutěže je i parkování. „Není však předepsáno, jakım způsobem je mají architekti řešit. Může to bıt parkovací dům, ale také parkování na povrchu nebo v podzemí,“ poukazuje Ryška.

Městskou kasu bude samotná soutěž stát 800 tisíc korun, z toho vítěznı tım dostane 200 tisíc korun. Kolik si vyžádají následné úpravy, není zřejmé.

Podle představy vedení města se lidé seznámí s oceněnımi návrhy do června příštího roku.

Vedení města už se v této fázi obejde bez názoru veřejnosti. „Veřejnost byla u zadání, kdy každı mohl definovat svoje potřeby v daném území. Tím se vytvářejí mantinely pro odborníky,“ říká starosta Martin Mrkos.

Architektonickou soutěž město v minulosti vypsalo už na Nádražní ulici. První etapa její revitalizace začala letos na konci prázdnin vıměnou vodovodů a kanalizací. Úpravy se v nejbližších letech plánují také v prostoru kolem Tvrze, fary a kostela svatého Prokopa.