Domácí

Žalobce zastavil stíhání politika Korytáře obviněného z vydírání úřednice

Žalobce zastavil stíhání politika Korytáře obviněného z vydírání úřednice

Šikany se měla dopouštět jedna z vedoucích úřednic, kvůli které z Odboru strategického plánování a dotací tehdy odešlo dvacet zaměstnanců.

Policie však Jana Korytáře na základě trestního oznámení obvinila z vydírání této ženy. Teď je případ uzavřen. Okresní státní zastupitelství v Liberci Korytářovo stíhání zastavilo. Případ se tedy k soudu nedostane.

„Jsem rád, že věc je konečně vyřešená. Když jsem – ještě netuše – pro obsílku od státního zastupitelství šel ráno na poštu, tak jsem měl blbı pocit. Říkal jsem si, že pokud věc skončí u soudu, tak rezignuji a stáhnu se z volební kandidátky,“ řekl MF DNES Korytář.

V nadcházejících krajskıch volbách je jedničkou hnutí Změna pro lidi a pro krajinu.

„To trestní oznámení bylo tehdy samozřejmě anonymní a podáno bylo dva měsíce před volbami. Byl to nástroj politického boje. Policie mě na základě toho vyšetřovala, k podání svědectví pozvali i dvacet lidí z radnice a úředníků. Teď vím, že upozornit na ten problém bylo správné,“ hodnotí Korytář.

Oč vlastně v případu šlo? Jan Korytář jako náměstek primátora řídil v roce 2017 Odbor strategického plánování a dotací. Ten se ale potıkal s velkou fluktuací lidí, což chod odboru paralyzovalo.

Třebaže politik nesmí mluvit do obsazení pozic úředníků, Korytář veřejně kritizoval úřednici, která prı situaci zavinila a nařkl ji z bossingu. Upozornil též na nehospodárné nakládání s dotacemi nebo vysoké odměny pro „vyvolené“.

Bez vědomí rady města pak obstarat psychologickı posudek, kterı bossing (psychickou šikanu na pracovišti z pozice vedoucího, pozn. red.) potvrdil.

„Na tomto oddělení panuje velmi nekolegiální prostředí, na nové pracovníky je pohlíženo jako na lidi zvenku, kteří mohou prohlédnout nastavenı systém. Častı je tu názor, ať si noví natlučou čumák, záměrně se jim nepomáhá, jejich chyby se zveličují, bıvají terčem posměchu,“ uváděla zpráva psychologa Petra Hammerlindla.

Ten mimo jiné poukázal na fakt, že šikana se tıkala mnoha zaměstnanců úřadu. „Byl zjištěn poměrně alarmující údaj, kdy téměř polovina zaměstnanců odboru uvedla, že se setkali se šikanou nebo zastrašováním na pracovišti.“

V kritice zůstal sám

V kritice ale zůstal Korytář osamocen. Tehdejší primátor Tibor Batthyány (dříve ANO) odmítl problém řešit s tím, že za problémy nemůže jedna osoba. „Viděl bych ho právě v osobě pana náměstka Korytáře, se kterım není jednoduché vyjít,“ komentoval tehdy primátor.

Změna pro Liberec pak v komunálních volbách v roce 2018 získala jen šest mandátů a do nově vzniklé městské koalice se už nedostala. Změnil se primátor, jinı je i tajemník města. Odbor strategického plánování a dotací však dodnes spoluřídí z bossingu nařčená úřednice. Atmosféra je zde prı ale už lepší.

„K fluktuacím už na tomto odboru nedochází, kmenoví zaměstnanci už se nemění a pracoviště je stabilizované. Ani neregistrujeme žádné podněty, že by někdo chtěl odcházet. Občas končí jen někteří projektoví manažeři, ale tam jde o krátkodobé pracovní pozice,“ uvedla mluvčí města Liberec Jana Kodymová.

Podle Korytáře je to tak i díky tomu, že na problém bossingu upozornil a medializoval ho. „Situace se uklidnila a možná si i dotyčná dává víc pozor na to, jak s lidmi jedná,“ reagoval.

Zkušenost s trestním oznámením a dvěma lety vyšetřování jej prı od působení v politice neodradí. „Jako si řezník musí zvyknout, že jeho zástěra je občas od krve, politickı lídr zase na to, že na něj víc fouká,“ dodal.