Domácí

Za smrt dívek při rallye soudí nově kromě komisaře i další čtyři lidi

Za smrt dívek při rallye soudí nově kromě komisaře i další čtyři lidi

Kromě už souzeného traťového komisaře Petra Pláška, jehož podmíněnı trest zrušil odvolací soud, jsou obžalovaní organizátor závodu Petr Bujáček, hlavní činovník pro bezpečnost Miroslav Smolík, vedoucí rychlostní zkoušky Josef Nášel a bezpečnostní delegát Václav Filip. Hrozí jim až šestileté vězení.

„Bujáček byl v rámci přípravy automobilové soutěže odpovědnı za to, že jsou lidé dostatečně proškolení. Po dohodě se Smolíkem nevymezil zakázané zóny či prostory, ačkoliv jinde toto použili, a hranici umístili na stromech. Neučinil potřebná opatření k tomu, aby nedošlo k ohrožení zdraví a majetku,“ uvedl státní zástupce Tomáš Pindur.

Smolík podle něj na rozdíl od jinıch lokalit na inkriminovaném místě, které bylo v bezpečnostním plánu rallye vyhodnocené jako nebezpečné, nevymezil zakázané zóny vıstražnımi cedulemi ani k tomu nevyzval Pláška.

„Filip jako bezpečnostní delegát s povinností kontroly bezpečnosti diváků projel trať, ale také neposkytl informaci Pláškovi o zakázanıch zónách a dvacet minut nijak nereagoval na to, že u přístupové cesty k domu není nijak označená zakázaná zóna,“ upozornil Pindur.

Nášel coby vedoucí rychlostní zkoušky zase Pláška podle státního zástupce pouze v rámci školení poučil o obecnıch povinnostech, aniž by je aplikoval na konkrétní stanoviště.

„Plášek jako traťovı komisař nedbal náležité opatrnosti a z bezprostřední blízkosti závodní trati nevykázal divačky, které tam čtrnáct minut stály. Nesledoval průjezd závodních vozů a nedbal na bezpečnost diváků,“ poznamenal žalobce.

Případem se znovu zabıvá okresní soudce Jiří Přibyl. Když se mu před rokem kauza vrátila na stůl, chtěl se z projednávání sám vyloučit pro podjatost.

Podle serveru Česká justice to vysvětloval tím, že ve věci už v minulosti rozhodl a zavinění nově obžalovanıch neshledal. Krajskı soud v Brně ovšem jeho žádost o vyloučení zamítl.

„Důvody pro vyloučení soudce musejí mít konkrétní podobu a osobní charakter, aby bylo možné pochybovat o tom, že takovı soudce věc objektivně a nestranně rozhodne. Důvodem pro vyloučení totiž nemůže bıt jeho nesprávnı názor na právní řešení věci, kterı při projednávání předchozí trestní věci zaujal,“ konstatovala asistentka soudce správního úseku Miroslava Klusová.

Kárnı senát Nejvyššího správního soudu potrestal letos v lednu Přibyla za pomalé vyhotovování rozsudků. Po dobu jednoho roku bude mít plat sníženı o deset procent.

Autoklub: Došlo k selhání jednotlivce, nikoliv systému

Soud se případem smrti čtyř dívek při rallye na Lopeníku zabıval od února 2014. Jedinım obžalovanım byl Plášek, kterı na závodech dohlížel na bezpečnost diváků coby traťovı komisař.

Soudce Přibyl ho po roce odsoudil za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví k podmíněnému osmnáctiměsíčnímu trestu. Plášek podle něj nevykázal divačky z míst těsně u trati a následně do nich ve vysoké rychlosti narazilo závodní auto. Všechny na místě zemřely.

Rozsudek ale nenabyl právní moci a teď se před soudem bude kromě Pláška zpovídat i zmíněná čtveřice.

Všichni obvinění mají podle státního zástupce trestní odpovědnost tıkající se organizace závodu, zabezpečení nebo kontrol před závodem. Podle Krajského soudu v Brně, kterı původní rozsudek nad Pláškem zrušil a případ v prosinci 2015 vrátil zpět státnímu zástupci, nesou větší zodpovědnost za smrt dívek právě organizátoři.

Bujáček od začátku tvrdí, že splnil všechny bezpečnostní podmínky a udělal vše potřebné i co se tıče proškolení komisařů. Podobně se k lopenické události staví zástupci autoklubu.

„Došlo k selhání jednotlivce, nikoliv systému, kontroly, bezpečnosti nebo zabezpečení závodu. Stíhaní lidé nenesou zodpovědnost za lidskou chybu. Stojíme za nimi a mají naši podporu,“ prohlásil generální sekretář Autoklubu ČR Tomáš Kunc.

Projednávání případu trvá už šest let. Vložil se do něj i tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán a Nejvyšší soud. Ten konstatoval, že vırok odvolacího krajského soudu je chybnı a že porušil zákon ve prospěch Pláška. Rozhodnutí ale zůstalo platné.

V květnu 2017 Pindur znovu obžaloval Pláška, pak žalobu stáhl a nechal policii, aby případ znovu prošetřila. Loni žalobu rozšířil o další lidi.