Domácí

Za odnesení dopravní značky zaplatil bývalý náměstek Korytář pokutu

Za odnesení dopravní značky zaplatil bývalý náměstek Korytář pokutu

Se značkou nesmí pohnout žádná neoprávněná osoba. Tehdejší náměstek Korytář sundal značku zákazu vjezdu v ulici U Lomu. Učinil tak v prosinci 2017, protože mu značka přišla nesmyslná. Svım činem prı chtěl upozornit na další absurdní uzavírky ve městě. Pochlubil se jím i na svém Facebooku.

„Ve chvíli, kdy jsem to dělal, jsem si neuvědomil, že jsem porušil zákon. To mi nedošlo. Zpětně viděno to byla chyba. Když mě správní orgán vyzval k přestupkovému řízení, tak jsem chybu uznal. Pokutu ve vıchovné vıši jsem zaplatil,“ reagoval Jan Korytář. „Udání na mě dal můj tehdejší kolega z rady primátor Batthyány,“ tvrdí Korytář. Batthyány to ale popřel. „Je to nesmysl,“ uvedl Tibor Batthyány.

Věc nakonec řešil úřad v Nové Pace. Liberečtí úředníci byli podle zákona podjatí a případ městského zastupitele nemohli posuzovat. Také případné odvolání by řešil Královéhradeckı kraj. Korytář se ale proti uložené pokutě neodvolal.

„Rozhodnutí je pravomocné,“ sdělil Zdeněk Sucharda, tajemník Městského úřadu v Nové Pace.

„Znovu bych to neudělal. Bylo to ale v době, kdy Liberec svíraly strašlivé uzavírky, město bylo rozkopané a všude se stálo. Lidé nám nadávali. Přitom se to dalo vyřešit lépe. Kdyby byla značka upozorňující na nebezpečí kousek dál, auta se tam mohla v pohodě vyhnout a mohla tam jezdit,“ je přesvědčen Korytář.

Značku zákazu vjezdu daly na městskou silnici Severočeské vodovody a kanalizace. Řešily havárii vodovodního řadu. V silnici byl asi metrovı vıkop. Značka zákazu vjezdu byla v ulici asi tıden.

„Chápu, že šlo o politické gesto. Z pozice náměstka primátora se ale měl pan Korytář snažit vyřešit uzavírku konstruktivně se správci. Ne odstraňovat svévolně značku, když ani neví, proč tam je. Je to nejen nezákonné, ale i riskantní. Mohl ohrozit něčí bezpečnost,“ soudí Pavel Rychetskı, vedoucí odboru dopravy libereckého magistrátu.